vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Zomerprogramma 2021 Hellevoetsluis is stap uit coronacrisis

2 min read

 

Gemeente Hellevoetsluis

Elkaar ontmoeten en samen iets ondernemen voelt sinds de coronacrisis niet meer voor
iedereen als een vanzelfsprekendheid. En juist dat is zo belangrijk om goed in je vel te
zitten. Daarom heeft het college van B&W besloten € 175.000,- van het steunpakket
coronacrisis van de rijksoverheid te gebruiken om ontmoeting en sociaal contact in
Hellevoetsluis te stimuleren.

Wethouder Hans van der Velde (zorg):
‘Door de coronacrisis zien we dat steeds meer inwoners
kwetsbaar zijn geworden. Nu er weer mag en kan, vinden we het belangrijk om iedereen weer een goed
en positief vooruitzicht te bieden. Samen iets ondernemen moet straks weer zoveel mogelijk vanzelf
gaan.’

De activiteiten om ontmoetingen te stimuleren zijn een aanvulling op de al bestaande
ondersteuningsmogelijkheden aan inwoners, organisaties en ondernemers om de gevolgen van de
coronamaatregelen het hoofd te kunnen bieden. De gemeente gebruikt het geld voor een
zomerprogramma voor en door inwoners, het ontwikkelen van een welzijnswijzer en het ondersteunen
van talentontwikkeling van inwoners door cursussen en voorlichting. Ook is er extra aandacht voor
inwoners die door de coronacrisis extra geraakt zijn, zoals jongeren en ouderen. Tot slot brengen we de
mogelijkheden van het welzijnswerk vaker en op meer manieren onder de aandacht van onze inwoners.

Zomerprogramma voor en door inwoners
Stap 1 van het actieplan is een zomerprogramma. Dit programma staat in het teken van activiteiten voor
jong en oud. Meer informatie over het zomerprogramma verschijnt binnenkort op
www.fijnjetezien.nlen inde krant.Ook hebben inwoners de mogelijkheid om, bijvoorbeeld samen met stichting PUSH, in hun eigen buurt
iets leuks te organiseren. Mogelijk kunnen zij daarvoor een financiële bijdrage van de gemeente krijgen.
Op www.hellevoetsluis.nl bij het onderwerp bewonersinitiatieven staat hoe dat precies werkt.

Meedoen voor iedereen mogelijk maken
Sommige inwoners ervaren een extra drempel om mee te kunnen doen aan de samenleving. En omdat
meedoen echt voor iedereen belangrijk is, besteedt de gemeente extra aandacht aan het steuntje in de
rug voor die inwoners. Een goed voorbeeld is de buurtcirkel, waarin inwoners elkaar helpen in hun leefsituatie