ma. mei 16th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Woon-zorgcomplex op locatie voormalige basisschool De Bron

2 min read

Gemeente Hellevoetsluis

Op de plek van voormalige basisschool De Bron aan de Christinaplaats komt een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen dat bestaat uit twee gebouwen. Het college van B&W heeft positief gereageerd op de plannen en een overeenkomst gesloten met zorgorganisatie Dagelijks Leven. Het bestaande pand wordt door de gemeente gesloopt. Daarna zal Dagelijks Leven de twee woon-zorgcomplexen gaan bouwen.

wethouder Peter Schop: “Ik vind het belangrijk dat we dit soort voorzieningen in Hellevoetsluis hebben

In 2017 heeft Dagelijks Leven een principeaanvraag ingediend voor een woon-zorgvoorziening voor mensen met dementie. Hiervoor zijn vier locaties onderzocht, waaronder de voormalige schoollocaties aan de Mauritsplaats en Christinaplaats. De woon-zorgvoorziening aan de Mauritsplaats is inmiddels gerealiseerd. Wethouder Peter Schop: “Ik vind het belangrijk dat we dit soort voorzieningen in Hellevoetsluis hebben. Daardoor kunnen meer ouderen met dementie of andere problemen in hun eigen woonplaats blijven wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook voor de familieleden is het belangrijk dat deze kleinschalige voorzieningen er zijn. Ik ben blij dat we na de Mauritsplaats nu ook aan de Christinaplaats zo’n plek kunnen creëren.”


Landschappelijke inrichting openbare ruimte
De gemeente wil het openbaar gebied rondom het woon-zorgcomplex landschappelijk inrichten. Onder andere wordt de singel die langs het gebied loopt op diverse plaatsen voorzien van
natuurvriendelijke oevers. De aanwezige watergang wordt verbreed tot een waterpartij en er worden enkele bomen geplaatst zodat hier een uitzicht naar het open landschap ontstaat.
Buurtbewoners worden betrokken bij de plannen voor het openbaar gebied door middel van een online bijeenkomst.

Planning
Voordat kan worden gestart met de sloopwerkzaamheden en de bouw van de twee woon-zorgcomplexen, moeten eerst de benodigde vergunningen en ontheffingen zijn verleend. De planning is dat met de sloop gestart wordt in de periode juni/juli 2022.