5 december 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Winnaar jonge mantelzorger boek ‘Brus en Zus’!

2 min read
Koen, 9 jaar uit Strijen (links) en Sietse van 9 jaar uit Noord-Holland (rechts) zijn brusjes. Brusjes zijn
jonge mantelzorgers die zorgen voor een broer(tje) of zus(je). Koen en Sietse zorgen beiden voor hun
zus met een handicap. Sietse heeft samen met zijn zus Sterre (12) en moeder, Stephanie Kaars, het
boek ‘Brus en Zus’ geschreven. Vanuit MEE Mantelzorg Zuid-Hollandse Eilanden konden jonge
mantelzorgers dit boek winnen. Dit boek is uitgereikt aan de winnaar Koen, die toevallig veel
overeenkomsten heeft met het verhaal van Sietse. De uitreiking vond plaats op evenementen locatie
het Land van Es in Strijen.

Het boek Brus en Zus
Het verhaal: Niels (7) lijkt een heel gewone jongen. Maar hij is een brus, want hij heeft een
gehandicapte zus. Maakt dat hem bijzonder? Ninte (11) lijkt een heel bijzonder meisje, want zij zit in
een rolstoel. Maar is zij misschien toch ook gewóón? Je leest het in dit autobiografische omkeerboek
dat Stephanie Kaars samen met haar kinderen schreef. Een prachtig (voorlees)boek voor iedereen, of
je nu zeven bent of honderdzeven. Voor meer informatie over het boek Brus en Zus, kijk dan op de
website van stephanieschrijft.nl.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die zich zorgen maken over of zorgen voor iemand in
hun naaste omgeving die te maken heeft met een ziekte, handicap of beperking. MEE Mantelzorg
Zuid-Hollandse Eilanden ondersteunt jonge mantelzorgers, zet hen in het zonnetje en geeft
bekendheid aan deze doelgroep door gastlessen en presentaties.

Contact MEE Mantelzorg
Ben jij net als Koen en Sietse ook een brusje, of ken je ook jonge mantelzorgers? Attendeer hem of
haar dan op MEE Mantelzorg! Jonge mantelzorgers krijgen bij inschrijving een cadeautje
thuisgestuurd. Ook kunnen zij meedoen aan winacties, gezellige cursussen, (online) ontmoetingen,
activiteiten en krijgen zij de Nieuwsbrief.