za. aug 13th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

VVD pleit voor meer handhaving op winkelcentra

1 min read
Dick Bosgieter bezocht Hellevoetse winkeliers

Afgelopen vrijdag 19 november was het de dag van de ondernemer. De fractievoorzitter van
de Hellevoetse VVD, Dick Bosgieter, heeft die dag diverse winkeliers bezocht in het
vernieuwde winkelcentrum De Struytse Hoeck en op het Evertsenplein. Tevens bracht hij
een bezoek aan een aantal horeca ondernemingen in de Vesting.

De bezochte winkeliers op De Struytse Hoeck waren allen zeer positief over de upgrading van het winkelcentrum. Zij hadden wel een belangrijke noodkreet, namelijk dat de handhaving in het voetgangersgebied nogal veel te wensen overlaat. Winkelend publiek, maar ook personeel van de betrokken winkels, ondervinden veel overlast van fietsers en scooters die, vaak met hoge snelheid, door het voetgangersgebied rijden. Het gaat daarbij niet alleen om jeugdige weggebruikers, maar ook om oudere. Dat levert nogal onveilige situaties op.

Dat zelfde signaal kwam van een aantal winkeliers op het Evertsenplein. De VVD zal daarom in de eerstvolgende raadscommissie Algemene Zaken en Middelen op 2 december daarover vragen stellen aan Burgemeester Junius. Bosgieter bezocht ook diverse horeca ondernemers in de Vesting. Hun grootste probleem is natuurlijk de beperktere
sluitingstijd van de horeca, waardoor hun omzet behoorlijk daalt.