vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

VVD is tegen speculatie op de woningmarkt

1 min read
Er is een groot tekort aan (betaalbare) woningen in Nederland. Het betreft zowel koop- als
huurwoningen. Dit geldt ook voor Hellevoetsluis. Gelukkig zijn er veel plannen om tot een
forse uitbreiding van het woningbestand te komen door nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld aan
de Veerhaven, de Molshoek, de Boomgaard, het terrein rondom de rubberfabriek en
Oudenhoorn. Tal van woningtypen zullen hier worden gerealiseerd.
Een op dit moment in veel gemeenten optredend probleem is echter, dat speculanten de
hand weten te leggen op een deel van deze woningen in nieuwbouwprojecten en in de
bestaande woningvoorraad om dat vervolgens voor veel geld en vaak kortlopend te
verhuren. Hierdoor nemen de kansen voor de inwoners van deze gemeenten om een
betaalbare woning te kopen of te huren af. Bovendien draagt kortlopend verhuur niet bij aan
de sociale cohesie in een buurt.
In een aantal gemeenten wordt een maatregel genomen om deze naar het oordeel van de
VVD, ongewenste speculatie tegen te gaan door de koop van een woning te verbinden aan
de plicht om deze zelf te bewonen. De VVD heeft het college schriftelijk gevraagd in welke mate deze vorm van speculatie ook
voorkomt in de gemeente Hellevoetsluis en welke maatregelen het college denkt te treffen
om deze speculatie te voorkomen of tegen te gaan.