ma. sep 26th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Voorzieningenrechter schorst besluit burgemeester Junius

2 min read
Voorzieningenrechter beslist tegen het besluit van de burgemeester

In het door de eigenaar van de Barbershop aangespannen kort geding tegen de sluiting van het gebruikers en verkooppunt in de Kerkstraat, heeft de Voorzieningenrechter op 5 juli uitspraak gedaan.


De uitspraak
de voorzieningenrechter schorst het besluit van 13 mei 2022 tot zes weken na de beslissing op het bezwaar. Daarnaast heeft hij bepaalt dat de burgemeester het griffierecht van€ 365,- aan de Barbershop moet vergoeden, en werd de burgemeester veroordeelt in de proceskosten tot een bedrag van€ 1.518,-. De exploitatievergunning voor de Barbershop is daarmee weer geldig


De Onderbouwing
De burgemeester heeft de ernst van de vermoede valsheid in geschrifte onvoldoende onderbouwd en heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die aannemelijk maken dat de Barbershop het oogmerk had om informatie achter te houden om daarmee de vergunning te kunnen behouden. In het licht daarvan heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom een intrekking van de (gewijzigde) exploitatievergunning in het geval van de Barbershop evenredig is.


Spoedeisend belang
De Barbershop heeft volgens de voorzieningenrechter een voldoende spoedeisend belang bij deze voorlopige voorziening omdat op dit moment niet duidelijk is wanneer de exploitatievergunning van de Barbershop zal verlopen en er voor de Barbershop de mogelijkheid bestaat om ter behoud van de gedoogbeschikking een civiele procedure te starten.


Gevolgen
Na een kniebuiging voor de gemeenteraad te moeten maken heeft nu ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam de burgemeester in het ongelijk gesteld.  Tijdens de gemeenteraad van 6 juli werd door GroenLinks/PvdA het verzoek gedaan om raadsonderzoek te starten naar de handelwijze van de burgemeester – VVD, D66 en CDA weigerden hieraan mee te werken waarna het verzoek werd gewijzigd in de vraag om er in ieder geval over te praten. Hieraan werkte IBH (de grootste partij in de gemeenteraad wel mee.  Bij IBH bleken enkele raadsleden zo’n onderzoek wel te willen steunen.  Uiteindelijk kwam IBH tot de conclusie dat een dergelijk onderzoek een enorme klus is, die de gemeenteraad zich in de aanloop naar de fusie zich niet kan veroorloven. Wel kan worden vastgesteld dat de positie van de burgemeester danig verzwakt is en dat er over waarom nog veel open vragen blijven