5 december 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Voorns Verleden / Rockanje

1 min read

De foto werd genomen in het jaar i1920

Rockanje heeft tussen 1200 en 1500 veel land veroverd op de zee. Er zijn bij archeologische opgravingen zelfs tekenen van bewoning gevonden uit 2000 voor Christus. In een contract, gesloten op 29 juni 1220, tussen de eigenaar (de Heer van Voorne) en monniken van een Belgisch klooster wordt Rockanje voor het eerst genoemd.

Heel lang geleden bezochten veel mensen het dorpje voor de heilzame modderbaden die in Bad Walenstein (nabij het meertje de Waal ) konden worden genomen.  De foto werd genomen in 1920.

Later werd het gebouw een rusthuis met de naam Vredeheim. Dat duurde tot 1976 toen het gebouw door het evangelisch onderwijs genootschap Jong en Vrij werd gekocht – ze bleven er tot 1994 – Jong en Vrij houdt tegenwoordig hun diensten aan de Fazantenlaan in Hellevoetsluis