vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee slaan handen ineen voor veilig opgroeien

2 min read
De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zetten zich
samen in om ervoor te zorgen dat gezinnen vrijwillig intensieve hulp kunnen krijgen als dat nodig
is voor een veilige thuissituatie. Want thuis veilig opgroeien is heel belangrijk voor de
ontwikkeling van een kind en het gezin.

Die intensieve ondersteuning wordt vanaf juli door de lokale teams in de vijf gemeenten geboden.
De wethouders ondertekenden op 24 juni de afspraken die zij daarover maakten.
Daarmee zetten zij een belangrijke stap om ervoor te zorgen
dat minder kinderen een gedwongen vorm van jeugdhulp nodig hebben.

Hulp dichtbij huis
De Intensieve Vrijwillige Hulp (IVH) bieden de gemeenten met hulp die dichtbij het gezin is, in de school
en in de buurt. Ons doel is om alle kinderen kansrijk, gezond en veilig op te laten groeien en het is onze overtuiging dat
deze hulp daarbij helpt. We zijn ervan overtuigd dat gezinnen en kinderen met de juiste ondersteuning
zelf veel voor elkaar kunnen krijgen’ , aldus de wethouders van de betrokken gemeenten.

Lokale teams starten in juli met Intensieve Vrijwillige Hulp
Per 1 juli 2021 starten de lokale teams met deze hulp aan gezinnen waar sprake is van een onveilige
situatie voor kinderen of waar de kans bestaat dat kinderen zich niet goed kunnen ontwikkelen door de
gezinssituatie. In 13 weken werkt het gezin dan aan veiligheidsafspraken voor nu en voor de toekomst.
Het gezin wordt hierbij geholpen door één vast team.

Samenwerken aan veiligheid
De vijf gemeenten werken met elkaar samen om deze hulp op een goede manier te kunnen bieden. In
een regionaal netwerk zorgen ze dat de juiste professionals en de benodigde kennis bij elkaar komen om
de hulp dichtbij en passend te kunnen bieden. Hulp die dichtbij en passend is, vormt ook de basis van de
jeugdvisie die onlangs door alle gemeenteraden in de regio Rijnmond is vastgesteld.
Wilt u meer weten over de Intensieve Vrijwillige Hulp? Neem dan contact op met uw gemeente.