23 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Vertrouwen in overheid in coronatijd tot dieptepunt gedaald

1 min read
Het vertrouwen in de landelijke en lokale overheid is in de coronaperiode sterk afgenomen. In een onderzoek van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit naar de invloed van de coronapandemie op Nederland zegt 29 procent van de ondervraagden (veel) vertrouwen te hebben in de landelijke overheid. Het meetpunt was september van dit jaar. In april vorig jaar, aan het begin van de crisis, was dat nog 69 procent.

Dat had mogelijk ook te maken met andere politieke ontwikkelingen, zoals de lange kabinetsformatie, de trage afhandeling van de toeslagenaffaire en de deels mislukte evacuaties uit Afghanistan. Maar het vertrouwen in de lokale overheid nam ook af. In september zei nog maar 37 procent van de ondervraagden daar vertrouwen in te hebben. In april vorig jaar was dat nog 60 procent.

Om de betekenis van deze cijfers te duiden, vergeleken de onderzoekers ze met onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het vertrouwen in parlement en regering, dat sinds 2008 wordt gedaan. Daaruit blijkt dat het vertrouwen in de regering nooit lager is geweest dan 40 procent en het vertrouwen in het parlement nooit lager dan 45 procent. Dat was in 2013 tijdens bezuinigingsoperaties. Na een vertrouwenscrisis is altijd herstel te zien, schrijven de onderzoekers, “maar de overheid moet van ver komen gelet op het zeer lage vertrouwensniveau van rond de 30 procent”
bron: NOS