25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Verdwijnt Hellevoet’s icoon na 81 jaar?

3 min read

De situatie rond het voortbestaan van de 1939 opgerichte Rubberfabriek Helvoet b.v. is er na vragen van Heidi van Noort (GroenLinks-PvdA) en contact van de gemeente met het bedrijf niet duidelijker op geworden. Het raadslid reageerde met vragen naar aanleiding van het gerucht dat de Rubberfabriek Hellevoetsluis als vestigingsplaats z0u gaan verlaten. Tot nu toe reageert het bedrijf niet op de gemeentelijke vragen en ook niet op vragen van het Rotterdams Dagblad maar worden de geruchten ook niet ontkend.


Dik Dekker met dochter bij de eerste paal van de laatste uitbreiding..
burgemeester Eysinga met de vrijwillige brandweer van de Rubberfabriek
Een suikerzakje van het oude complex

Centrale plaats in de samenleving
Vooral in de periode rond het directeurschap van Dik Dekker, nam het bedrijf een centrale plaats in binnen de samenleving. Met een eigen brandweer, een eigen toneelvereniging (RUDEK) en veel Helllevoetse gezinnen die gebruik m maakten van de mogelijkheid tot thuiswerk (rubber knippen) Niet onbelangrijk in die tijd was het feit dat alle Hellevoetse industrie, net zoals de Gebu,ook de Rubberfabriek woningen kon claimen voor het personeel. Zo bemoeide Dekker zich persoonlijk met de toewijzing van mijn eerste woning in de Vogelbuurt.  Het was in het laatst van de zestiger jaren dat de laatste uitbreiding van het bedrijf plaats vond en één van zijn vier dochters de eerste paal sloeg voor de laatste uitbreiding


Sociale gevolgen
Op die moment werken er 220 mensen bij het Hellevoetse bedrijf dat werd verkocht aan het Zwitserse Dätwyler concern uit Luzern. De Zwitsers betaalden 18 miljoen gulden voor het bedrijf dat ondertussen zes vestigingen heeft in Nederland, waaronder Helvoet Pharma.  Voor de verkoop werd nog geprobeerd om de Hellevoetse kunstenaar Theo de Jong aan het bedrijf te binden die toen een relatie had met de jongste dochter Annelies. Maar Theo koos voor de kunstacademie dus ging de Zwitserse deal door. Mocht Helvoet uit Hellevoetsluis verdwijnen zal de gemeente worden geconfronteerd met een toename van werkeloosheid en uitkeringen – Voor de betrokken gezinnen zijn de gevolgen uiteraard veel ingrijpender. Daarom wilde de gemeente ook wel praten over een andere vestigingsplaats binnen de gemeente. Maar de Rubberfabriek hult zich in een wolk van stilzwijgen en onduidelijkheid, terwijl in 2021 nog werd verzekerd dat het bedrijf zeker nog 10 tot 20 jaar op de huidige plaats zou blijven.


Gevolgen voor het gebied
Een andere zaak waar GroenLinks/PvdA zich zorgen over maakt is wat er met het eventueel vrijkomende gebied gaat gebeuren. Heidi van Noort vroeg: ‘Welke bestemming ziet de gemeente voor het nu vrijkomende gebied? En ziet het college nieuwe perspectieven en uitdagingen om hier bv. een wijk betaalbare sociale woningen te bouwen ter compensatie van het niet gehaalde target 30% van de afgelopen jaren?’ Op beide vragen heeft de gemeente geen antwoord en machtsmiddelen ontbreken ook al omdat zowel de grond als de gebouwen volledig eigendom zijn van Helvoet b.v. Duidelijkheid omtrent de toekomst en gewenste infrastructuur van het gebied is wel dringend gewenst. Wij houden u op de hoogte…