ma. apr 12th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Veel kleintjes maken een begroting…

2 min read

Door Vincent Vuurtoren

Wie in 2020 nog dezelfde overtuiging heeft als vijftig jaar geleden, heeft tientallen jaren stilgestaan met denken. De door mij erg gewaardeerd ex-wethouder Francien Biesheuvel (VVD) begon als linkse PSP aanhanger. Maar andersom gebeurt ook het voormalige VVD raadslid Cees van Leeuwen veranderde de stand van de zeilen van de Stille Wille en werd lid van Inwonersbelang. Ik ken meerdere raadsleden die tijdens hun zittingsperiode van partij veranderden. Een enkeling zelfs drie keer. De politiek heeft daar de uitdrukkingen ‘met de kennis van nu’ en ‘door voortschrijdend inzicht’ voor bedacht. En natuurlijk kan je al doende en denkende van inzicht veranderen. Dat blijkt ook uit de recent aan de gemeenteraad voorgelegde begroting 2021-2024 – dat laatste is een beetje lastig te verklaren want in 2024 zijn we al een jaar geen Hellevoetsluis meer, maar één gemeente Voorne met onze mooie buurgemeentes Brielle en Westvoorne.

Begroten is bezuinigen
Hier is ook sprake van andere inzichten. Zo is het heilige niet verhogen van de OZB losgelaten en gaat voor een gemiddelde woning met iets meer dan 50 euro omhoog. Erger is het gesteld met de afvalstoffenheffing. Die stijgt met 26,5 % . Dat betekent dat het aanslagbiljet van de SVHW voor bijna alle gezinnen op meer dan 1000 euro komt. Tel daar nog eens minstens 2500 euro zorgpremie bij op en er mag van het jaarinkomen eerst 3500 euro afgehaald worden. 400 euro huur of hypotheek en 200 euro boodschappen en je zit al aan ongeveer 11000 euro netto. Bruto moet je dan al boven bijstandsniveau zitten.

Gebroken beloftes?
Betekent dat nu dat het gemeentebestuur beloftes aan de bevolking breekt? Zover wil ik niet gaan. De coalitie is net als iedereen volkomen verrast door de coronacrisis en de landsregering laat de daadwerkelijke maatregelen aan de burgemeesters en de supermarkten over. Maar die zijn niet door den volke gekozen en gemakkelijker te beschuldigen van fouten dan die zelf erkennen. Bovendien wordt ook de Algemene Reserve aangesproken en wordt niet alles door hogere lasten betaald. Het bedrijfsleven krijgt zelfs 10% korting op de OZB. Dat is niet raar, want het bedrijfsleven voorziet in banen en goederen die we allemaal nodig hebben. Feit blijft dat zowel de gemeente als haar inwoners een zwaar jaar 2021 tegemoet gaan.

Zorgen
Toch maak ik me zorgen over de betrouwbaarheid van de politiek. Eén zinnetje uit een gesprek blijft in mijnhoofd rondzeuren. Aan Anton Huber en Heidi van Noort werd verteld dat ‘mogelijk de beslissing om de kastanjebomen bij de Brielse Poort te sparen nog herzien moet worden maar dan wordt dan zeker over overlegd. ‘ Ik voel hem al aankomen: de ambtenaar die dit voorjaar aan Heidi van Noort vertelde dat de kastanjes zeker gekapt zouden worden, loog niet. Het was zijn waarheid die uit tekeningen bleek. Als nu blijkt dat de kastanjebomen toch voor de bijl gaan, is voor mij het vertrouwen in de politiek en de ambtenarij voorgoed verloren…

Vincent