7 februari 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Van Wethouders en schopstoelen

3 min read
Het Vrije Woord

Door Vincent Vuurtoren


Vraag het elke wethouder, als je net begint  ben je voor 80 procent afhankelijk van hoeveel medewerking je van je  ambtenaren  krijgt. Met de jaren wordt dat beter omdat een wethouder veel informatie en dossierkennnis heeft opgebouwd en hij echt beleid kan gaan maken. De eerste bij wie ik die groei zag was de betreurde Peter Hofman.Nu zijn er 7 nieuwe wethouders die dat proces doormaken


Ervaring en dossierkennis
Ervaring is niet altijd genoeg, want alle  zeven , ook Van der Kooi, Spoon en Schop,  hebben met een heel ander ambtenarenapparaat te maken en met een heel andere fractie.  Vergeet daarbij niet dat vooral vanuit Westvoorne raadsleden zich bij IBV aansloten omdat het lijstnummer 1 hen het aantrekkelijkst leek bij de verkiezingen.  Als  we de zeven onder de loepnemen, stelik vast dan Robert vab der Kooi over een enorme dossierkennis  beschikt,  en dat geldt zeker ook voor Aart Jan Spoon. Die twee gaan het wel redden al zal Spoon het niet eenvoudig hebben met zijn nieuwe fractie.  Blind vertrouwen heb ik in Janneke Postma,  ex-directeur vanhet SBO en sociaal bewogen tot op  het bot. Zij en niemand anders moet het sociaal domein gaan doen, willen de minstbedelden in de samenleving van Voorne aan Zee niet als sluitpost op de begroting worden gebruikt. Bij de vierde wethouder Tanya uit Capelle heb ik wel bedenkingen.  De term fractievoorzitter van BVNL in Capelle is wat overtrokken: ze was het enige raadlid voor BVNL. Tja, dan ben je al snel woordvoerder en voorzitter van je fractie.  Ze is wel hoog opgeleid en heeft veel ervaring in de politiek, maar kiest ook duidelijk voor de kapitalistische maatschappij van Wybren van Haga, die haar zelf uitzocht  om naar Voorne aan Zee te gaan. Dat gaat botsen in het college tenzij ze beseft hoe tactisch het kan zijn om sommige dingen niet te zeggen..


De laatste drie wethouders..
Laten we met Daan van Orselen beginnen. Ooit een verklaard vijand van Rien Kap, maar met drie zetels kan je wat beginnen. De strijdbijl is begraven en binnen Partij Voorne aan Zee is hij bekend om zijn liefde voor de kust vanVoorne die voor het grootste deel langs Westvoorne loopt.  Het past ook wel bij de verkiezingsuitsslag. De zesde wethouder is Igor Bal, weg gekocht van de VVD uit Nissewaard.Daar komt trouwens ook Marijke van der Velden vandaan, die inmiddels al van zich heeft doen spreken met haar pleidooi voor de harmonisatie van de winkeltijden opening waar Brielle een beetje achterloopt.  Die harmonisatie gaate er wel komen….Houden we over Peter Schop. Hij gaat het moeilijk krijgen. Hij heeft de portefeuille personeelsbeleid en moet het korps ambtenaren een beetje uitdunnen. Dat weten die ambtenaren ook en dat schept niet meteen een band. Natuurlijk kun je van een nieuwe wethouder niet verwachten dat hij nu al alle antwoorden heeft. Dat was bij de klachtenbehandeling duidelijk zichtbaar. Dat niet meeging met de vraag om de beantwoordingstermijn te verlagen van 6 weken naar 2 weken lijkt me logisch zonder overleg met je ambtenaren te hebben gehad. Maar dat je op een antwoord 6 weken moet wachten is ook slecht beleid. Het ergste vond ik dat hij op de vraag waar een klager in beroep  kan gaan tegen de beslissing of de afhandeling van een klacht, kwam hij iniet verder dan ‘ik denk bij de rechter’ . Dat had een wethouder kunnen en moeten weten..


Aanbod
Heb ik alleen nog voor mezelf de vraag waarom GL/PvdA nee zei tegen het aanbod om Bianca Verschoor wethouder te maken met in haar portefeuille het Windmolenbeleid en het Sociaal Domein. Daar had juist een linkse wethouder zich naar hartelust kunnen profileren. Ik had  Bianca graag op het pluche gezien: een linkse wethouder met een groen hart….