ma. jul 26th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Uitstel bestemmingsplanprocedure windturbines Haringvlietdam

2 min read
Het college van B&W heeft besloten om de bestemmingsplanprocedure voor de windturbines aan
de Haringvlietdam uit te stellen. De reden daarvoor is de uitspraak die de Raad van State onlangs
deed over het bestemmingsplan voor een windpark bij Delfzijl. Het is nog niet duidelijk wat de
consequenties van deze uitspraak zijn voor andere windtrajecten, waaronder de windturbines bij
de Haringvlietdam. Het college wil dit eerst uitgezocht hebben. Daarom schuift de planning voor
de bestemmingsplanprocedure voor deze windturbines op.

De uitspraak van de Raad van State in de zaak van het windpark Delfzijl bepaalt dat voor onderdelen een
uitgebreide milieubeoordeling moet worden gemaakt. Dat betekent dat overheden de normen voor geluid,
slagschaduw en externe veiligheid die in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan, niet
mogen gebruiken totdat deze milieubeoordeling is gemaakt. Het Rijk moet deze milieubeoordeling laten
maken.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze uitspraak van de Raad van State betekent voor het
Hellevoetse windproject. De bedoeling was oorspronkelijk om rond deze tijd een eerste concept
(voorontwerp) bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het college heeft echter besloten dat uit te stellen
tot er meer duidelijkheid is. Daarbij is de gemeente ook afhankelijk van hoe de Rijksoverheid en provincie
Zuid-Holland op de uitspraak reageren.

Wethouder Peter Schop: “We hebben als gemeente de taak om
alle belangen af te wegen. Aan de ene kant is er het belang van duurzame energie. We hebben als
gemeente ingestemd met een opgave voor windenergie. Daar willen we aan voldoen om zo onze bijdrage
te leveren. Maar we hebben ook de zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dat
belang weegt zwaar en we willen hier heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom willen we eerst zorgvuldig
onderzoeken wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de te plaatsen windturbines aan de
Haringvlietdam. Dat betekent dat er vertraging optreedt, maar dat kan in dit geval niet anders.”