24 maart 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Start van bouw ontmoetingsruimte De Ploegschaar komt dichterbij

2 min read

De inrichting van buitenruimte voegt daarmee echt iets toe aan de omgeving

De voorlopige plannen voor de ontmoetingsruimte aan De Ploegschaar en de buitenruimte eromheen zijn klaar. Wanneer de raad akkoord is met de financiën, wil het College van B&W zo snel mogelijk van start met de uitvoering.

De verwachting is dat eind 2021 de nieuwe ontmoetingsruimte opgeleverd wordt. Daarmee krijgt ook de buitenruimte van de in de wijk ‘De Struyten’ gelegen buurt de zo gewenste kwaliteitsimpuls. Samen doen Samen met inwoners, organisaties en andere betrokken partijen is het college de afgelopen periode aan de slag gegaan om tot goede ontwerpen voor de ontmoetingsruimte en de buitenruimte te komen. Met als doel om een plek ‘van en voor’ de buurt te realiseren.

Wethouder Hans van der Velde (Welzijn): “ Tijdens het ontwerpen hebben we samengewerkt met de buurt en de toekomstige gebruikers. Daar ben ik trots op. Het wordt een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar buurtactiviteiten kunnen plaatsvinden. ” Buitenruimte In het Voorlopige Ontwerp van de buitenruimte staan groen, ontmoeting, sport en spel, veiligheid en klimaatadaptatie centraal. De buitenruimtes aan De Ploegschaar en ’t Ommetje zijn samen opnieuw ingericht en er zijn extra parkeervakken ingetekend.

Wethouder Peter Schop: ‘ Het doel is om een parkachtige omgeving midden in de buurt te maken, waar het fijn verblijven en ontmoeten is . De inrichting van buitenruimte voegt daarmee echt iets toe aan de omgeving. Gebouw In het Voorlopige Ontwerp van het gebouw komen de wensen van gebruikers en omgeving samen. Het gebouw gaat op in het gebied, vanwege het gebruik van natuurlijke elementen. Er is een multifunctionele ontmoetingsruimte ontworpen, model buurtkamer, met een energiezuinig karakter. Het gebouw is in het voorlopige ontwerp van circa 200m2 ruim genoeg om plaats te bieden aan de buurthuisactiviteiten. Door binnen en buiten te verbinden kunnen ook de grotere activiteiten, een aantal keer per jaar, plaatsvinden. Het college deed ook onderzoek naar de door de buurtvereniging gewenste optie van 300m2. Voor het gebruik is het niet noodzakelijk om groter te bouwen. Uit financiële overwegingen heeft het college daarom ingestemd met de variant van 200m2.