zo. okt 24th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Regiodeal Zuid-Hollandse Delta: Ondernemers in de regio zien kansen

2 min read

Afgelopen weken vonden er webinars over de Regio Deal plaats voor ondernemers die actief zijn in de recreatieve of toeristische branche. De online bijeenkomsten die door samenwerkende gemeenten uit de regio Zuid-Hollandse Delta werden georganiseerd, konden op veel positieve bijval rekenen van de aanwezige ondernemers.


De ambities van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard,
Nissewaard en Westvoorne (samen de Zuid-Hollandse Delta) liegen er niet om. Voor het programma
Landschap & Toerisme willen de gezamenlijke gemeenten dat de omgeving van het Haringvliet en de
Voordelta een natuur-, beleef-en recreatiegebied wordt. Daarin moeten natuur, recreatie en toerisme
elkaar versterken waardoor bijvoorbeeld de gemiddelde verblijfsduur en de omzet uit toerisme met 10%
toeneemt. Dat kunnen de gemeenten niet zelf. Met behulp van ondernemers zullen minimaal acht nieuwe
concepten en initiatieven moeten ontstaan. De Regio Deal heeft een flinke bijdrage van 2,5 ton
gereserveerd om het innovatieve ondernemerschap te ondersteunen en versnellen.

Wethouder Aart Jan Spoon is bestuurlijk trekker van deze Programmalijn en zegt hierover: “Investeren in toerisme, recreatie en landschap is meer dan investeren in de vrijetijdseconomie. Het is ook goed voor de kwaliteit van wonen en leefomgeving en voor ondernemerschap en werkgelegenheid. Zo profiteren we allemaal.”


Samen voor een sterkere regio
De programmalijn Landschap en Toerisme is onderdeel van de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta.
In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en
ondernemers in de regio. De regio Zuid-Hollandse Delta wil uitgroeien tot koploper op het gebied van
Agrifood, Landschap en Toerisme, Duurzaamheid en Innovatie.
Zowel de eerste als tweede webinar Landschap en toerisme werd met vijftig á zestig aanwezigen goed
bezocht. Ook de reacties van de ondernemers waren positief. Hoewel de verdiepende gesprekken over
de initiatieven pas in maart plaats zullen vinden, ontstonden al voorzichtig de eerste ideeën. Opvallend
was dat alle ondernemers veel waarde hechten aan een juiste balans tussen natuurbeleving en recreatie.
Innovatief ondernemerschap mag volgens hen niet ten kosten gaan van het behoud van de natuur.

Aanmelden
Vrijdagochtend 26 februari vindt de laatste webinar plaats. Meedoen kan nog! Geïnteresseerde
ondernemers die willen meepraten, kunnen zich aanmelden via lex.vandoorn@gemeentehw.nl