24 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Reactie op de verkiezingsuitslag van het Zuid-Hollands Landschap

1 min read

Spaanse ruiter


Natuurbescherming en -herstel is vandaag net zo belangrijk en urgent als gisteren. Het Zuid-Hollands Landschap zet zich al sinds 1934 in om natuur te beschermen in onze drukke provincie. Hiervoor werken we samen met: politieke partijen, vrijwilligersorganisaties, collega-organisaties, bedrijven en boeren. En dat blijft zo.De noodzaak om de kwetsbaarste natuurgebieden in de provincie te beschermen is groot. Het is in het belang van iedereen om vooruit te kijken naar een duurzame en constructieve manier van natuurherstel in het landelijk gebied, in combinatie met economisch perspectief voor boeren.