24 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

PvdA stelt vragen over toegankelijkheid hondenstrandje

2 min read
het bedoelde gebied

In de periode 2015-2016 werden plannen ontwikkeld om een extra waterberging te creëren in het Natura-2000 gebied aan de buitenzijde van de landtong langs de Veerweg. In een commissievergadering werden in die tijd al vragen gesteld over de toegankelijkheid van het ‘hondenstrandje’; er werd bevestigd dat deze toegankelijkheid gewaarborgd zou blijven.


Bij herhaling is hier vervolgens aandacht voor gevraagd door de fractie van de PvdA in 2016, en laatstelijk nog door het CDA en D66. De beantwoording van deze vragen door het college was echter niet eenduidig. Deze daardoor onduidelijke situatie leidt  nog steeds tot niet-toegankelijkheid van dit strandje, zoals dit jaren wel het geval was, en onheuse tot agressieve bejegeningen van passanten door de eigenaar van enkele van de lokale percelen. Ook heeft deze eigenaar onlangs nog een kanovaarder die even wilde rusten, scheldend weggestuurd, met dreiging de politie in te roepen. Voorts hebben er ook illegale waterbouwkundige activiteiten plaatsgevonden aan de westelijke ingang van de aangelegde natuurkreek.


Het zal duidelijk zijn dat de goedwillende hondenliefhebber hiermee beknot wordt in zijn of haar welzijn, en het welzijn van de hond, maar nog ernstiger is de agressieve houding die men hier ondervindt. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over een drietal aspecten:
De toegankelijkheid van dit strandje dat in eigendom is van de gemeente;
Wat kan de gemeente doen om de belofte om de toegankelijkheid tot het strandje te waarborgen;
Welke betrokkenheid heeft de gemeente bij het vergunnen van waterbouwkundige activiteiten door Rijkswaterstaat aan de oevers van het Haringvliet.