ma. sep 26th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

POLITIEK ICAFE BELICHT UITDAGINGEN VEILIGHEID

2 min read
De drie gezamenlijke VVD netwerken Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-
Overflakkee organiseerden op dinsdag 29 juni 2021 een politiek iCafé met als thema
“Veiligheid op de drie eilanden onder Rotterdam”. Drie sprekers gaven hun visie op
het thema veiligheid en de uitdagingen die er zijn.

Arjen Littooij (directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) gaf de aftrap en ging in
op de sterk veranderende samenleving en de gevolgen die dit heeft voor de
Veiligheidsregio. Ouderen wonen langer thuis, het klimaat verandert en er is sprake van
terrorisme. Maar ook een toenemend aantal windmolens, elektrische of zelfsturende auto’s,
drones of energieopslag in wijken zorgen voor nieuwe uitdagingen. De Veiligheidsregio
probeert haar organisatie zo in te richten dat zij op deze ontwikkelingen kunnen inspelen.

VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon ging in op het thema ondermijning, waarbij de onder-
en bovenwereld met elkaar verweven raakt. Ondermijning is ook steeds vaker
drugsgerelateerd. Om dit aan te pakken vraagt het samenwerking en informatiedeling tussen
partijen, zoals gemeenten, openbaar ministerie, banken, FIOD etc. Ook is er een toename
van cybercriminaliteit, maar het wetboek van strafrecht is hier nog niet altijd op ingericht.
Door de politie worden steeds vaker nieuwe opsporingsmethoden toepast om ondermijning
en criminaliteit tegen te gaan.

Christian Nagtegaal is beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid en gaf een
toelichting op het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Ook hier is samenwerking met tal van
partijen belangrijk. Tussen aangrenzende gemeenten, maar ook met partijen als de
reddingsbrigade, DCMR, StedIn, openbaar ministerie, inwoners, ondernemers etc.
Na afloop was er ruimte voor vragen. Diverse aanwezigen maakten zich zorgen over de
vrijwillige brandweer door nieuwe Europese regelgeving. Ook kwam de rol van de BOA’s
naar voren en werd gesproken over het dilemma tussen privacy en grondrechten enerzijds
en de aanpak van harde criminaliteit anderzijds.