24 maart 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Peter Schop naar personeelsbeleid en Amerika heeft toch eerder een voorzitter dan Voorne aan Zee zeven wethouders

2 min read

 

                                                                Het Vrije Woord

 


door Vincent Vuurtoren


Het scheelde niet veel of Voorne aan Zee had eerder zeven wethouders dan Amerika een voorzitter voor het Huis van Afgevaardigden. Maar sinds gisteren is het in Amerika gelukt en de reden ligt eigenlijk voor de hand. Kevin Cartwright (van de Cartwrights uit Bonanza?) ging praten met zijn tregenstanders (trump-aanhangers) die dachten dat Kevin niet hard genoeg zou zijn. Maar Cartwright wist zelfs met zijn woorden een vechtpartij tussen partijgenoten te voorkomen. En nu kunnen er in Amerika weer besluiten worden genomen…


Niet  hard genoeg
En daar is meteen de link naar de benoeming van Peter Schop op de portefeuille Personeelszaken. Een portefeuille die in Hellevoetsluis door Margriet den Brok werd beheerd en die ze graag zou zijn blijven doen. Zo graag dat ze haar benoeming tot wethouder weigerde en zelfs de partij IBV verliet. De reden waarom ze de portefeuille niet kreeg werd door De Drie van Onderzoek duidelijk benoemd: ze zou niet hard genoeg zijn. Dat beloofd wat voor de komende jaren; de bezem moet door het personeelsbestand en Peter Schop mag de straatveger zijn. De coalitie heeft het al moeilijk genoeg om het eigen straatje schoon te houden..


Niet met maar over
Het jammerlijke van deze coalitie is dat de 10 partijen voornamelijk over elkaar en niet met elkaar praten en dat zorgt voor een sfeer vanwanrouwen en zelfs vijandigheid.  Stel nou dat de drie coalitiebouwers achteraf gezegd hadden: ‘we wilden van alle partijen weten of ze met iedereen wilden samenwerken’ dan was duidelijk geweest dat er een reden achterzat en niet alleen”dit is wat wij willen, slikkken of stikken’ En daarom ga ik de komende 42 weken de democratie in Voorne aan Zee een dienst bewijzen.
.


Openheid
Om de politiek en de burger weer dichter bij elkaar te brengen, krijgt elk raadslid en elke wethouder de kans om op een A4 blad aan den volke te vertellen wat hij of zij die week heeft ervaren en gevoeld. Ik ga die teksten niet wijzigen, geef er geen commentaar op en zal ze zo plaatsen, maar uiteraard wel met een foto.  De eerste kunt u lezen na de 16e januari omdat we dan pas een voltallig bestuur hebben. Ook te danken een gebrek aan openheid en afgesloten achterkamers. Zoals ook Wim Smit al duidelijk maakte (ik vind dat een leuke man)  Als eerste komt na de 16e zijn fractiegenote Ingrid Dudink aan de beurt. O ja,en mochten er raadsleden of wethouders zijn die niet meewensen te doen om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen dan zal  ik dat wel luid en duidelijk vermelden.