vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Overeenkomst getekend over ontwikkeling wijk De Boomgaard

2 min read
Wethouder Peter Schop, Bartjan van Haaren (Adriaan van Erk Ontwikkeling), Lonneke Zuijdwijk (Heijmans Vastgoed) en Martin Companje (Roosdom Tijhuis) tekenden de overeenkomst voor de ontwikkeling van het plan De Boomgaard.

Al jarenlang wil de gemeente een nieuwe woonwijk ontwikkelen aan de noordwestzijde van
Hellevoetsluis: De Boomgaard. Op woensdag 7 juli is hiervoor een overeenkomst getekend met de Grond
Exploitatie Maatschappij (GEM) De Boomgaard. Wethouder Peter Schop: “Ik ben ontzettend blij met dit
moment. We willen hier al heel lang een nieuwe wijk aanleggen. Deze overeenkomst brengt dat een
flinke stap dichterbij. Het wordt een prachtig plan, met de uitstraling van landelijk wonen. Er komen
woningen in alle segmenten, van betaalbare sociale woningen, tot vrijstaand. Er is veel vraag naar
nieuwe woningen, en behoefte aan doorstroming op de woningmarkt. De Boomgaard gaat daarbij
helpen.”

Ontwikkelen in fasen
 Drie projectontwikkelaars werken aan deze gebiedsontwikkeling: Adriaan van Erk, Heijmans Vastgoed en Roosdom Tijhuis. Ze werken in dit project samen als GEM De
Boomgaard. De wijk De Boomgaard komt te liggen ten westen van de Rijksstraatweg en ten noorden van de  Parnassialaan. 
De wijk De Boomgaard wordt in fasen ontwikkeld. De eerste fase bevat 360 woningen.
In fase 2 komen hier, als het aan de gemeente en GEM de Boomgaard ligt, nog 432 woningen bij. Voor deze twee fases
hebben de gemeente en GEM De Boomgaard een overeenkomst gesloten. Over fase 2 moet
de gemeente echter nog afspraken maken met de provincie en regiogemeenten. “En misschien komen er
uiteindelijk nog wel meer woningen”, aldus wethouder Peter Schop. “We willen als gemeente liefst in
totaal zo’n 1000 woningen bouwen in deze wijk, om tegemoet te komen aan de grote woningbehoefte.”

Landelijk wonen
De uitstraling van de wijk De Boomgaard wordt ‘landelijk wonen’. Dat betekent dat de wijk ruim van opzet
wordt, met veel groen en bomen. GEM De Boomgaard heeft een ontwikkelingsvisie gemaakt die in grote
lijnen laat zien wat landelijk wonen betekent voor het gebied. Deze visie geeft richting aan de plannen die
in de komende periode verder worden uitgewerkt, voor de eerste 360 woningen. Voor deze eerste fase
wordt een bestemmingsplan gemaakt. “Er moet nog veel gedaan worden, maar we gaan er alles aan
doen om zo snel mogelijk te kunnen starten met de bouw van deze mooie wijk”, aldus projectmanager
Hans van der Linden namens GEM De Boomgaard.

De omgeving betrekken
GEM De Boomgaard werkt in de komende periode, op basis van de ontwikkelingsvisie, aan een
stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. De omgeving wordt hierover
geïnformeerd en betrokken via een website (www.deboomgaardhellevoetsluis.nl), brieven, een enquête
en een inloop- of online bijeenkomst. De formele bestemmingsplanprocedure start waarschijnlijk rond de jaarwisseling, gevolgd door een
besluit hierover door de gemeenteraad. De start van de bouw zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden.
Meer informatie over dit project is ook te vinden op www.hellevoetsluis.nl/boomgaard