vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Over de Westzanddijk in Hellevoetsluis

1 min read

De Westzanddijk is, evenals de Oostzanddijk, in 1475 aangelegd en liep in het begin langs een brede, diepe kreek, die door het spuiwater van de polder Nieuw-Helvoet en door de eb- en vloedstroom, in het gors gesleten was.


Hier zien we het grootste gedeelte van de Westzanddijk, de bespannen molen en op de achtergrond het Haringvliet. Rechts op de voorgrond een deel van de werfmuur met de werfpoort.
(bron Klaas Buitenhuis)