14 april 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Oude wijn in nieuwe zakken

2 min read
Het Vrije Woord

door Vincent Vuurtoren


In vroegere tijden kende Nederland het fenomeen van de Kortverband Vrijwilliger kortweg KVV’er  Je tekende dan na je dienstplicht een contract voor een bepaalde tijd ( 4 tot 6 jaar) in het leger met snelle promotie en een forse premie aan het einde van die periode.  Ze  kregen: een maandsalaris hoger dan soldij, de opgebouwde premie, die aan het eind van de looptijd wordt uitgekeerd; studie-faciliteiten tijdens de looptijd; studietoelagen na de verbintenis en hulp bij het terugkeren in de burgermaatschappij. De dienstplichtigen bgrepen niet dat je vrijwillig in het leger gaat en noemden ze wel ‘Premiejagers’ en nog bekender de reeks Rundvee – Pluimvee – KVvee. 


Oude wijn in nieuwe zakken
Wie schetst mijn verbazing toen ik deze week op een pagina van iemand uit Westvoorne deze uitdrukking terug zag als Rundvee-Pluimvee – IBVee. – Mischien vroeger ook KVV geweest want met de afschaffng vn de dienstplicht verdween ook de Kortverband Vrijwilliger. Niet zo hard als de man die op de CDA affiche ‘Laat Lubbers zijn karwei afmaken’ de woorden ‘zijn karwei’ weghaalde. Toch kunnen IBV’ers zich hieraan ergeren vooral ook omdat de huidige fractie zeker geen stemvee is, maar een groep waar Hellevoet  geen meerderheid meer in heeft. Geen Vee dus en zelfs geen kudde. Meer een groep die zich ‘Running Wild’ zou kunnen noemen.


Tatjana Sormaz

Donkere wolken
Boven het toch al zo broze college van zeven wethouder van Voorne aan Zee pakkenzich donkere wolken samen – de net benoemde wethouder Tatjana Sormaz is ook kandidaat voor de functie van gedeputeerde bij de vekiezingenvoor Provinciale Staten die begin maart worden gehouden. Dat schrijft Theo Teitsma in het AD van vandaag. Ook hier werd ze persoonlijk door Wybren voor gekozen. Stel dat dit gebeurt (het is toch een niet geringe salarisverhoging voor Tatjana), dan kan BHLV weer op zoek naar een nieuwe wethouder. Misschien heeft Melissa de Rijke dan inmiddels voldoende ervaring, maar ik denk dat ze niet op die baan zit te wachten. De reservebank zit niet echt vol. Moeilijke dagen in moeilijke tijden voor Voorne aan Zee’s kersverse bestuur.  Kerstmis is voorbij ,anders zou ik een kaarsje branden voor Rien Kap. Was Bianca nou toch maar wethouder geworden..