24 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Onderhoudsbeurt toren Sint-Catharijnekerk

1 min read
De ruim 550 jaar oude toren van de Sint-Catharijnekerk krijgt een
onderhoudsbeurt. Vanaf maandag 19 april 2021 wordt gestart met het in
steigers zetten van de toren.
De slijtage aan de balusters bovenop de toren en in de lager gelegen delen wordt aangepakt. Verwacht wordt dat de restauratiewerkzaamheden eind dit jaar zijn afgerond. De opknapbeurt is hard nodig om de monumentale toren uit de vijftiende eeuw in stand te houden. Uit eerdere inspecties blijkt dat de natuursteen van de toren plaatselijk in een slechte bouwkundige staat verkeert. Met name de balusters bovenop de toren vertonenernstige slijtage, maar ook in de lager gelegen delen van de toren komen slijtageplekken voor.

De toren wordt de komende acht maanden, in opdracht van gemeente Brielle, onder
handen genomen door restaurateurs van ‘Meesters In’ uit Tienhoven aan de Lek. Zodra
de steiger is geplaatst wordt gestart met de restauratie van de natuursteen gevel. Om de
natuursteen te herstellen worden elementen gedemonteerd, vervangen, hersteld en
teruggeplaatst. De totale kosten voor de restauratie zijn begroot op 1,1 miljoen euro.
Om de veiligheid van het werkgebied te waarborgen wordt het gebied en de bouwplaats
voor de toren met hekken afgezet. De ingang van de Sint-Catharijnekerk aan de zijde
Wellerondom blijft toegankelijk. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de
werkzaamheden.