ma. mei 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Noordpoort op bastion IX: beleven hoe het vroeger was

3 min read
Gemeente Brielle werkt aan een opwaardering van bastion IX.
Van heinde en ver is bekend wat op 1 april 1572 op deze historische locatie in Brielle is gebeurd. Op de locatie
zelf is hier helaas weinig over terug te vinden. Het streven is om van bastion IX een (ontmoetings)plek te maken voor inwoners en bezoekers van Brielle. Een plek waar je als Briellenaar trots op bent, samenkomt en de geschiedenis kunt herbeleven Vanaf de zomer van 2018 hebben diverse Briellenaren over de inrichting van bastion IX
meegedacht.

Hier kwamen vier hoofdideeën uit, waaronder de poort die toegang gaf tot de binnenstad nabouwen en het maaiveld verdiepen.
Dit heeft geresulteerd in een – door de participanten – gedragen ontwerp waar de poort in hout is nagebouwd en het
maaiveld tot het niveau van 1572 is verdiept. Eind 2020 zijn de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Hierop zijn
53 zienswijzen ingediend. De meeste indieners zijn het eens dat de historisch belangrijke plek
opgewaardeerd moet worden, zodat je het verhaal van 1 april 1572 kunt ervaren.

Een veel gehoord bezwaar van de indieners is dat de voorgestelde planontwikkeling de
monumentale waarden van de locatie te veel aantast. Over deze monumentale waarden
zijn ook vragen gesteld door de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE). Om deze reden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd en is het
Noordpoort ontwerp – op basis van de resultaten van de onderzoeken – op meerdere
punten aangepast. De meest zichtbare aanpassing is het verwijderen van beide zijkanten
van de poort.

Definitief ontwerp Noordpoort
Het concept van een abstracte kopie van de Noordpoort blijft gehandhaafd. De
eigentijdse inrichting van Bastion IX laat zien en beleven hoe het vroeger was, zonder de
monumentale vesting aan te tasten. Door het subtiel toevoegen van licht, geluid en
reliëf op de houten balkenstructuur van de Noordpoort kan er informatie overgedragen worden.
Daarnaast is er een ‘Geuzenlijn’ in het definitief ontwerp opgenomen die de
aanlooproute van de Geuzen markeert. Door tussenniveaus in de wallen te maken ontstaat er een
theater setting. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het definitieve ontwerp. De
commissie Bestuurlijke zaken en middelen brengt tijdens de vergadering van dinsdag 13
april 2021 advies uit op het definitieve ontwerp aan de gemeenteraad. De gemeenteraad
behandelt het definitieve ontwerp op 28 april 2021. Beide vergaderingen zijn live te
volgen via www.brielle.nl/gemeenteraad.

Overige plannen bastion IX
Naast het plan voor de Noordpoort wordt er gewerkt aan een plan om in de kazemat op
bastion IX historische personages het verhaal van 1 april te laten vertellen. Ook staat de
herinrichting Dijkstraat op de planning. Omwonenden worden later dit jaar per brief
uitgenodigd om over de inrichting van de straat mee te denken. Alle plannen samen
zorgen ervoor dat bastion IX een plek wordt om samen te komen en meer te kunnen leren
over de geschiedenis. Alle informatie over de plannen voor bastion IX, inclusief het definitief ontwerp van de
Noordpoort, is te bekijken via www.brielle.nl/1aprilmonument.