25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Nieuwe taakverdeling college Voorne aan Zee

3 min read
Het Vrije Woord

Het plotselinge ontslag van Tatjana Sormaz heeft binnen het college geleid tot een verschuiving van taken.De portefeuille van Sormaz wordt waargenomen door Robert van der Kooi. Of er alsnog een zevende wethouder wordt benoemd, staat niet vast. De mededelingen die Robert van der Kooi tijdens de begrotingsraad deed, wijzen op forse tekorten in de begroting en volgens hem moeten alle zeilen worden bijgezet om de begroting alsnog sluitend te krijgen. En ook een zevende wethouder kost geld…


Herstelplan
Op dit moment wordt gewerkt aan aan herstelplan dat eerst en vooral de verschillende budgetten gaat herijken, dus eigenlijk verlagen. Dan kan er dus minder van de oorspronkelijke plannen worden uitgevoerd. Van der Kooi: ‘Waar we precies op uit gaan komen is nu natuurlijk nog moeilijk te voorspellen, maar we doen al het mogelijke.” Als het plan dat ervoor de herfst moet liggen er op tijd is moet de gemeenteraad zich er nog over uitspreken, en dat zou de volgende crisis kunnen zijn voor deze met horten en stoten begonnen gemeenteraad.


Sormaz en Schop
Over het ontslag van Tatjana Sormaz wordt toch wel genuanceerder gedacht dat op die beruchte maandagavond toen een gedeelte van de raad er compleet mee overvallen werd. Rien Kap bijvoorbeeld, fractievoorzitter van de grootste partij IBV, die op de bewuste avond niet aanwezig was, onthoudt zich nu van commentaar omdat hij eerst  de uitspraak van de Wethoudersvereniging af wil wachten.  Eerder deed Kap de uitspraak dat ook met zes wethouders bestuurd kon worden. Het CDA sprak zich ook in die richting uit: zonder BVNL beschikt de coalitie nog steeds over een meerderheid, zij het een krappe. De aanstelling van Sormaz gebeurde al met een meerderheid van slechts drie stemmen, dus van een warm welkom was toen al geen sprake. Maar om een nieuwe onervaren wethouder, die bovendien het hoofdpijndossier van (alweer) Van der Kooi over moest nemen, beledigingen en kleineringen toe te schreeuwen pas niet in een college van volwassenen. Dat is puberaal gedrag. Daarmee ligt nu – na de exit van Sormaz, die sowieso niet meer terug kan komen – ook de positie van Peter Schop onder vuur.  Bijzonder is zeker ook dat door de coalitiepartijen werd gevraagd of zij de motie van wantrouwen in wilden dienen.  Niet netjes, vooral omdat het een paar uur voor de vergadering pas plaatsvond..

Bloeiende bermen en wallenlandschap onder de guillotine
Ook is na het onthoofden van de uitbundig bloeiende wallen en  bermen een storm van protest opgestoken aangevoerd door Anton Huber, Gerrit Horstman en nauurlijk Heidi van Noort. Een grote groep burgers van Hellevoetsluis windt zich daar terecht over op.  Inmiddels is het maaien stopgezet tot de stadsecoloog gekeken heeft of het verantwoord is. Oké, er staat al bijna niets meer, maar de afspraken die vorig jaar werden gemaakt worden nu tenminste nagekomen.  Het heeft verantwoordelijk wethouder Robert van de Kooi (wie?..o die…) zeker niet populairder gemaakt. Dat is dan weer een wethouder die, zeker met de bezuinigingen op de begroting in het vooruitzicht, zich het gras voor de voeten weggemaaid ziet. Dan hou ik alleen Janneke Postma, Aart Jan Spoon en Igor Bal als wethouder van onbesproken gedrag over. Daan van Orselen heeft het voordeel van de twijfel,maar weigert tot nu tot mijn vragen te beantwoorden. Toch jammer