23 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Nieuwe programmamanager Regio Zuid-Hollandse Delta

2 min read

Op 1 december start Nicolette van Waart als programmamanager van het regiobureau Zuid-
Hollandse Delta. Zij volgt daarmee Loek Bal op, die de afgelopen 4 jaar programmamanager van
het regiobureau was, maar nu met pensioen gaat.

Veel ervaring
Nicolette van Waart heeft veel ervaring binnen de gemeentelijke overheid en ook met het versterken van de samenwerking tussen overheden onderling. Vanuit haar ervaring met de Regio Achterhoek, bestaande uit 7 gemeenten, is zij inmiddels overtuigd dat overheden meer kunnen realiseren als zij samenwerken met inwoners, bedrijven en onderwijs- en maatschappelijke organisaties. “Graag draag ik mijn ervaring en kennis bij aan het versterken van de samenwerking binnen de Zuid-Hollandse Delta. Niet alleen tussen de 4 betrokken gemeenten, maar ook met andere partnerszoals onderwijs en ondernemers. Mijn wens is om deze ‘multi-helix’ daadwerkelijk van de grond tekrijgen.”, aldus Nicolette.

Blij met de komst van Nicolette
De regio Zuid-Hollandse Delta is blij met de komst van Nicolette. Mijn haar veelzijdige ervaring is zij in staat makkelijk te schakelen, zowel binnen ambtelijke organisaties, politiek-bestuurlijk en naar de samenleving toe. Afgelopen maand vond achter de schermen een warme overdracht plaats met de huidige programmamanager Loek Bal.“De regio is Loek Bal enorm dankbaar voor zijn tomeloze inzet de afgelopen jaren. Loek wist de juisteverbindingen te leggen tussen de vier gemeenten en andere overheden en organisaties. Daarmeeheeft hij een goede basis neergezet voor de samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta. Een mooi fundament om op voort te bouwen”, aldus Foort van Oosten, voorzitter regio Zuid-Hollandse Delta.

Regionale samenwerking versterkt
De samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en ondernemers binnen de regio Zuid-Hollandse Delta is de afgelopen jaren versterkt. De Regio Deal; een subsidie vanuit het Rijk fungeerde hierbij als vliegwiel. Met deze bijdrage konden meerdere initiatieven en projecten worden gefinancierd die de brede welvaart in de regio Zuid-Hollandse Delta vergroten. Veel projecten bevinden zich momenteel in de afrondende fase. De resultaten bevallen alle partijen dusdanig goed, dat de samenwerking wordt voortgezet en versterkt. Begin november is een nieuwe Regio Deal aangevraagd om te investeren in thema’s als landschap & toerisme, agrifood, duurzaamheid enonderwijs & arbeidsmarkt. Ook wordt gekeken naar andere mogelijke subsidies die kunnen bijdragen aan de brede welvaart in de regio. Meer weten over de samenwerking in de regio Zuid-Hollandse Delta? Kijk op: www.regiozhd.nl