23 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Nieuwe natuur onder de rook van Rotterdam

1 min read

Bever

Geweldig nieuws! Het Zuid-Hollands Landschap heeft bij Poortugaal een buitendijks gebied van 15 hectare aangekocht. Het voormalig Antes-terrein is een belangrijke groene schakel langs de Oude Maas. We gaan het gebied inrichten als zoetwatergetijdennatuur, met kruidenrijk grasland en wilgengrienden. Goed voor de biodiversiteit en het behoud van soorten. De spindotter en bever zullen zich hier snel thuisvoelen. Een aanwinst voor de natuur!