vr. dec 9th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Nieuwe kreken geven dier en plant meer ruimte op Voorne-Putten

2 min read


De oude kreken op Voorne-Putten zijn in ere hersteld. In de loop van de eeuwen waren ze door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop voor een groot deel uit het beeld verdwenen. Samen met boeren en grondeigenaren is hard gewerkt om de landschappelijke en natuurlijke waarden in het gebied terug te brengen.


Natuurlijke oevers
De steile oevers zijn aangepast en hebben nu een meer natuurlijke begroeiing, en de kreken zijn weer herkenbaar in het landschap. Deze inrichting geeft ook meer ruimte voor het water. Bijzondere dieren zoals de dwergmuis, de IJsvogel en de groene kikker komen graag naar deze plek. Door de nieuwe wandelpaden is het landschap op sommige plekken goed toegankelijk en kan van deze unieke natuur optimaal genoten worden.


Belangrijke schakel
Het lint van natuurlijke oevers op Voorne-Putten, van bijna 10 kilometer is een belangrijk schakel in de ecologische verbindingszone, het natuurnetwerk Zuid-Holland. Daar komt alles bij elkaar: een veilig watersysteem, gezonde bodemkwaliteit en schone lucht voor ons allemaal.


Gedeputeerde Berend Potjer met wethouder Van der Kooi (Brielle) en wethouder Schop (Hellevoetsluis) bij de kreek aan de Moersaatseweg in Brielle.

Trots
Berend Potjer, gedeputeerde voor natuur is trots op het prachtige resultaat en op de constructieve samenwerking van de gemeenten op Voorne-Putten, Waterschap Hollandse Delta, LTO-Noord en de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Voorne-Putten. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst om initiatieven voor dit gebied met elkaar te voltooien.


Meer weten?
Het project Kweken Kreken maakt onderdeel uit van het natuurnetwerk Nederland. Daarover maakten we op Europees en landelijk niveau afspraken die de basis vormen voor ons provinciale natuurbeleid.