ma. apr 12th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

NIEUWE DIRECTEUR VOOR FORTRESSE HOLLAND

2 min read
Fortresse Holland verwelkomt een nieuwe directeur. Per 1 februari wordt het
Openluchtmuseum in vestingstad Hellevoetsluis aangestuurd door Duncan Peltenburg.
Samen met de organisatie, die grotendeels op vrijwilligers draait, staat hij voor de
uitdaging om de rijke historie van de vestinghaven en het maritieme erfgoed op
duurzame wijze te ontsluiten.

Het museale park gaat de komende tijd een intensieve
samenwerking aan met diverse lokaal maatschappelijke en museale partijen zoals
Stichting Ramtorenschip Buffel, Droogdok Jan Blanken en Stadsmuseum Hellevoetsluis
om door middel van coöperatie en innovatie naar een gezamenlijke toekomst te
kunnen kijken. Deze zomer al wordt met de buiten-en binnen tentoonstelling ‘400 Jaar Haven Hellevoetsluis’ een eerste jubileum gevierd.
Het belooft een feestelijke publiekstrekker voor jong en oud. Fortresse Holland is een museaal themapark
waar maritieme historie en kustverdediging samenkomen. Hier wordt erfgoed beheerd en behouden dat getuigt van een tot de
verbeelding sprekende geschiedenis van Hellevoetsluis, met de focus op haar ontwikkeling als vestinghaven. Op locatie wil het openluchtmuseum de rijke collectie
aan gebouwen, schepen, objecten en documenten op een eigentijdse en aansprekende
manier toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarnaast worden er educatieve en
informatieve programma’s voor op school ontwikkeld. Door actief de samenwerking aan
te gaan met diverse externe partijen worden krachten gebundeld en hoopt het museum
één breed draagvlak te creëren voor een aantrekkelijke spot met activiteiten voor toeristen,
gezinnen en inwoners van Hellevoetsluis.

De organisatie heeft als doel om de grote betekenis die de stad als marine-en vestinghaven eeuwenlang voor Nederland
heeft vervuld de komende jaren regionaal en nationaal te exploiteren. Stadsmuseum
Hellevoetsluis streeft er daarnaast naar opgenomen te worden in het Museumregister
om zo ook Fortresse Holland op de museale kaart te kunnen zetten. Dat dit een
ambitieuze, maar ook belangrijke uitdaging is, bevestigt nieuwe directeur Duncan
Peltenburg. In de afgelopen jaren is het culturele en maatschappelijke landschap in Nederland
drastisch veranderd. Dit vraagt om flexibiliteit en veerkracht van iedereen als het gaat om
vooruitgang, vernieuwing en duurzaamheid.

Duncan Peltenburg
In maart 2020 verhuisde Peltenburg van Rotterdam naar Hellevoetsluis. Jarenlang was
hij als bestuurder betrokken bij de Kunstenbond, In het Koorenhuis en onderdeel van de
SKVR Regiegroep Organisatieontwikkeling en dat leverde hem de nodige kennis en
ervaring op .‘Ik voel me vereerd en gemotiveerd dat ik nu deze opdracht mag oppakken en
vormgeven. De passie en overtuiging waarmee de vrijwilligers zich inzetten voor het
belang en voortbestaan van de verschillende stichtingen vind ik inspirerend. Met
gedrevenheid en enthousiasme hoop ik als directeur een waardevolle bijdrage te mogen
leveren aan Fortresse Holland.

400 Jaar Haven Hellevoetsluis
De komende maanden is het museum in touw met het eerste grootschalige
tentoonstellingsproject over 400 jaar Haven Hellevoetsluis. Met een
buiten-en binnen expositie en een feestelijke (coronaproof) randprogrammering, hoopt Fortresse
Holland gedurende de hele zomer een zo breed mogelijk publiek op locatie in aanraking
te brengen met kunst, beleving en het historische verhaal van Hellevoetsluis.