ma. apr 12th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Mantelzorgwaardering 2021

2 min read
Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een
persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Een
mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of
beter in staat is voor zichzelf te zorgen. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
waarderen in 2021 mantelzorgers voor hun inzet. De waardering voor mantelzorgers is een
geldbedrag van 100,-

Wie kan de Mantelzorgwaardering aanvragen?
Mantelzorgers boven de 18 jaar die, ten minste drie maanden, minimaal acht uur per week, voor een
naaste zorgen die extra hulp of ondersteuning nodig heeft (familie, buren, vrienden), kunnen de
Mantelzorgwaardering aanvragen. Het gaat om ongebruikelijke zorg die zij geven, bijvoorbeeld omdat
diegene minder goed voor zichzelf kan zorgen door een ziekte of beperking.
Mantelzorgers die via het formulier een aanvraag doen voor deze waardering, krijgen € 100,- op hun
bankrekening gestort.
De zorgvrager die ondersteund wordt, moet wel in Brielle, Hellevoetsluis of
Westvoorne wonen. De mantelzorger hoeft niet in één van deze gemeenten te wonen.
Het aanvraagformulier is te downloaden op de site
www.meemantelzorg.nl

Mantelzorgers vinden
het aanvraagformulier door te surfen naar de pagina van de gemeente waar de zorgvrager woont.
Ook kunnen zij op de website hun gegevens achterlaten, zodat zij het formulier toegestuurd krijgen.
Uiteraard is het aanvraagformulier ook telefonisch op te vragen via het Servicebureau van MEE Plus
Zuid-Hollandse Eilanden door een e-mail te sturen aan E: waarderingvp2021@meeplus.nl
of via telefoonnummer (0181) 33 35 07. Er zijn dit jaar drie uitbetalingsmomenten. Wanneer mantelzorgers vóór 20 maart de waardering
aanvragen, ontvangen zij in mei de waardering. Na 1 december worden aanvragen voor 2021 niet
meer in behandeling genomen. Aan mantelzorgers wordt gevraagd anderen te attenderen op de Mantelzorgwaardering 2021
wanneer zij denken dat diegenen ook deze waardering verdienen. Jonge mantelzorgers (onder de 18 jaar) kunnen zich inschrijven bij MEE Plus om op de hoogte te
blijven van cursussen, leuke acties of toffe activiteiten die speciaal op jongeren zijn gericht.

Vragen
Voor vragen of meer informatie over de mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met MEE
Mantelzorg via E: servicebureau@meeplus.nl of telefonisch op het nummer (0181) 33 35 07. Voor
specifieke vragen over de Mantelzorgwaardering 2021 kunt u mailen naar waarderingvp2021@meeplus.nl
of telefonisch contact opnemen met (0181) 33 35 07.