7 februari 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Jan Blankenspeld voor Hennie Wiersma

2 min read

Burgemeester Junius reikt de Jan Blankenspeld uit

Maandagmiddag 13 september ontving Hennie Wiersma de Jan Blankenspeld uit handen van
burgemeester Milène Junius. Deze Hellevoetse onderscheiding krijgt zij voor haar jarenlange inzet
in het welzijnswerk.

Hennie Wiersma ging in december 2020 met pensioen na jarenlange trouwe dienst binnen het
welzijnswerk. Bij Stichting Push; centrum voor Vrijwilligerswerk was zij betrokken bij vele mooie projecten
als de vrijwilligersvacaturebank, dienstenruil, klussendienst en het Alzheimercafé. Sinds 2002 was zij de
steun en toeverlaat voor lokale partijen als buurthuizen, Anders Spelen, Vluchtelingenwerk en de
Scholingswinkel. Vanaf 2016 was zij actief betrokken bij het opzetten van het platform ‘Fijn je te zien’
(aanpak tegen eenzaamheid en talentontwikkeling van kwetsbare inwoners) en het aansturen van de
vrijwilligers.

Naast haar dagelijks werk waar ze veel meer tijd in stak dan volgens haar dienstverband nodig was, vond
Hennie tijd om de belangen van de Hellevoeters te behartigen via de politiek. Zowel op plaatselijk als
provinciaal niveau. Van 2014-2018 was zij raadslid voor de PvdA.
Deze jarenlange, enthousiaste, belangeloze inzet wil het college van burgemeester en wethouders graag
belonen. Daarom heeft het college (unaniem) besloten de Hellevoetse onderscheiding, de Jan
Blankenspeld, toe te kennen aan Hennie Wiersma.

Jan Blankenspeld
De Jan Blankenspeld is een Hellevoetse onderscheiding die alleen in speciale gevallen wordt uitgereikt,
het gaat om uitzonderlijke verdiensten voor de Hellevoetse samenleving. De beslissing voor de uitreiking
ligt bij het college van burgemeester en wethouders.