24 maart 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Jaap Smit, commissaris van de koning van de provincie Zuid-Holland

2 min read

 

Jaap Smit, commissaris van de koning van de provincie Zuid-Holland en ook voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

Wat is uw eerste reactie op de voorlopige landelijke uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen?

‘We zijn er allemaal even stil van. Het is een eclatante overwinning voor de BBB, als nieuwkomer op het politieke toneel. Dat dwingt respect af en ik doe hen mijn hartelijke felicitaties. Het is ook een signaal naar de gevestigde politiek dat er iets aan de hand is. Het is iets anders dan de kloof tussen het platteland en de stad, want de partij is in bijna alle provincies de grootste. Dat moeten we ter harte nemen. Tegelijk heb ik tegen hen gezegd: dit roept hoge verwachtingen op, er ligt een grote verantwoordelijkheid op jullie schouders. Kijk naar wat er is gebeurd met Forum voor Democratie. Daar is niks meer van over. Noblesse oblige. Toch heb ik gemerkt dat de mensen van de BBB goed voorbereid zijn, hier regelmatig op de tribune zaten. Ik heb inmiddels ook met hen kennisgemaakt. Het zijn mensen met een terechte en begrijpelijke zorg. En ze zijn ook constructief. Ik ben er dus positief nieuwsgierig naar.’

Wat betekent de uitslag voor de bestuurbaarheid van de provincie?

‘Hulde en felicitaties aan de winnaars, maar de problematiek is niet ineens anders dan hij is en de urgentie ook niet. Het enige dat anders kan, is de weg naar de oplossing. Ik hoop dat we daarom snel tot overeenstemming kunnen komen. We moeten vooruit, we hebben geen tijd te verliezen.’

jaap-smit-def.jpg
Jaap Smit, cdk Zuid-Holland

Wat zal de uitslag betekenen voor het beleid, met name stikstof- en klimaatbeleid?

‘De mening die BBB hierover heeft is ook aanwezig bij andere partijen. Ik hoop dat men bereid is en er voldoende realiteitszin is om afspraken te maken en er niet teveel rode lijnen worden gezet. Ik verwacht van alle partijen dat zij die verantwoordelijkheid nemen. Zeg dus niet bij voorbaat al: dat nooit. En dan moeten we kijken of we een stap verder kunnen zetten.’

Tot slot, de landelijke opkomst is relatief hoog, al lijkt deze in Zuid-Holland een fractie lager dan in 2019. Wat maakt u daaruit op?

‘Ik heb op veel plekken moeten uitleggen waar deze verkiezingen over gaan. Men vroeg zich af: waar stem ik voor? Deze verkiezingen worden vaak grotendeels gekaapt door de landelijke strijd en de Eerste Kamer, maar het ging nu wel meer over de provincie dan voorheen. Hier in Zuid-Holland is het gevoel bij de provincie ook anders dan in bijvoorbeeld Friesland of Zeeland. We hebben twee G4-steden, dat speelt ook een rol bij de opkomst in Zuid-Holland. We zijn een ander soort provincie dan de meer rurale provincies. Het is nu nog een nek- aan-nekstrijd tussen de BBB en de VVD. Maar wat ik al zei: ik ben positief nieuwsgierig.’