ma. sep 26th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Is een enquête door de gemeenteraad nodig?

2 min read
Moet de gemeenteraad zelf een onderzoek starten?

Op 25 mei verraste burgemeester Junius de gemeenteraad en het college met haar intentie om de coffeeshop in de Kerkstraat te sluiten en een nieuwe coffeeshop te gaan vergunnen aan de Oostdijk. Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel, zeker omdat de raad bij herhaling had aangegeven voor een coffeeshop in de Kerkstraat te zijn, zoals al jaren het geval is.

De verrassing was zo groot dat de Raad op 9 juni een extra raadsvergadering hield waar slechts de dreiging door de gehele Raad met een motie van wantrouwen de burgemeester haar besluiten deed intrekken. Inmiddels heeft zij ook toegezegd antwoord te zullen geven op een hele reeks vragen die haar gesteld zijn. Hoeveel waarde kan de raad hechten aan deze eenzijdige antwoorden? In hoeverre kunnen ze er op vertrouwen dat ze dan echt weten waarom de coffeeshop in de Kerkstraat moest sluiten, waarom zij geen coffeeshop in de Vesting wilde toelaten, waarom een coffeeshop aan de Oostdijk wel een goed idee zou zijn. Zal zij een volledig en eerlijk antwoord op deze vragen geven? Of is het zover gekomen dat uitsluitend een Raadsenquête duidelijkheid zal verschaffen?  In een recent gehouden onderzoek heeft een ruime meerderheid (95%) gekozen om die raad enquête te organiseren – GroenLinks en PvdA dienen tijdens de raadsvergadering een voorstel van die strekking in. Ook IBH, de grootste partij in Hellevoetsluis, twijfelt over een dergelijk onderzoek te starten. Veel hangt dus af van de beantwoording van de burgemeester op 6 juli a.s.