24 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Interesse voor grote kavels op Kickersbloem 3

2 min read
Nadat het bedrijf Delta Development Group vorig jaar 15 hectare grond op Kickersbloem 3 afnam, is
de interesse voor grote kavels op het nieuwe bedrijventerrein toegenomen. Deze interesse komt
vooral van bedrijven die in de logistiek of opslag actief zijn. De gemeente is blij met de toenemende
interesse voor Kickersbloem 3. Wethouder Aart Jan Spoon: “Dat betekent dat we grote stukken van het bedrijventerrein kunnen verkopen. Goed voor de financiën van de gemeente, maar ook voor de werkgelegenheid. Beide zijn voor ons belangrijk.”

Op het terrein zelf is het op dit moment nog niet te zien, maar op papier wel: de eerste twee fases van
Kickersbloem 3 komen voor een groot deel vol te zitten. Over een groot deel van de kavels in de
eerste twee fases wordt onderhandeld of ze zijn al verkocht. Op de 15 hectare die Delta heeft
afgenomen, wordt de grond voorbelast en klaargemaakt om te kunnen bebouwen. Omdat er meer
belangstelling is, treft de gemeente voorbereidingen om ook de derde fase te ontwikkelen.

Aart Jan Spoon: “Wat je ziet, is dat Kickersbloem 3 de enige locatie in de regio is waar grotere kavels
mogelijk zijn. Dat maakt ons interessant, en dat merken we aan de verzoeken die bij ons
binnenkomen. Ook het Havenbedrijf Rotterdam herkent die interesse voor Kickersbloem 3.”
Voorheen zochten de gemeente en mede-ontwikkelaar Kickersvoet vooral geïnteresseerden voor
kleinere kavels, voor de lokale en regionale vraag. Nu de belangstelling voor grotere kavels door
bovenregionale en zelfs internationale bedrijven toeneemt, wil de gemeente de plannen daar op
aanpassen. Er is vraag naar bedrijfshallen van 20.000 tot 40.000 m2. Dat is niet of nauwelijks
mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan. Ook willen logistieke bedrijven vaak net een paar
meters hoger bouwen dan nu mogelijk is. “En dan is de vraag: wat doe je daarmee”, geeft Aart Jan
Spoon aan. “Ons antwoord daarop is dat wij tegemoet willen komen aan die vraag, en de
mogelijkheden voor grotere bedrijven verruimen.”

In de komende maanden worden de plannen voor Kickersbloem 3 verder uitgewerkt. Voor de
gemeente blijft het uitgangspunt dat de hoeveelheid groen op Kickersbloem 3 gelijk blijft aan wat er in
de bestaande plannen staat. “Het verschil zit hem erin dat er een verschuiving komt”, geeft de
wethouder aan. “Als er grotere kavels en gebouwen komen, betekent dat minder groen in het midden
van het terrein en een veel diepere groenstrook aan de randen van het bedrijventerrein. Het moet een
nuttige en mooie buffer worden.”