zo. okt 24th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Intentieovereenkomst ontwikkeling nieuwbouwwijk Oude Goote in Brielle

2 min read

De ontwikkelaars RoosdomTijhuis, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de gemeente Brielle hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Oude Goote in Brielle. Het markeert de start van de voorbereiding voor deze duurzame woonwijk in Brielle.


Wethouder Schoon: “Het is een memorabel moment om de intentieovereenkomst te ondertekenen, waarmee de partijen wederzijds commitment uitspreken. Ruim 10 jaar lag de ontwikkeling van Oude Goote stil, onder andere vanwege de woningbouwcrisis. Maar tijden zijn veranderd: was er in het verleden sprake van een overschot aan woningen, nu is er een groot tekort. Met de ontwikkeling van Oude Goote draagt de gemeente Brielle haar steentje bij aan het toevoegen van onder andere de noodzakelijke sociale woningbouw in de regio. Samen met RoosdomTijhuis en BPD kunnen we nu voortvarend aan de slag met de realisatie van Oude Goote.”


Groene wijk
Natuur speelt een belangrijke rol in de nieuwe woonwijk. Er komt een ecologische zone en de bebouwing zal geleidelijk overgaan in de groene omgeving. In de komende periode worden de mogelijkheden en haalbaarheid verder onderzocht. Het streven is de samenwerking in tweede helft van dit jaar te concretiseren in een samenwerkingsovereenkomst, waarna de bestemmingsplanprocedure zal starten.


Informatiebijeenkomst
Met de direct omwonenden van het plangebied zijn al gesprekken gevoerd over de plannen en binnen enkele maanden zal een algemene informatie bijeenkomst worden georganiseerd voor geïnteresseerden waarin de plannen worden gepresenteerd. De verwachting is dat in 2022 de voorbereidende grondwerkzaamheden starten, waarna de bouw van de woningen kan aanvangen.