vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Intentieovereenkomst onderzoek overname deel Vestia woningen in Brielle

2 min read
Intentieovereenkomst legt afspraken vast die betrekking
hebben op de mogelijke overname van een deel van de Vestia-
portefeuille en de realisatie van nieuwbouw sociale huurwoningen in gemeente Brielle.

Drie woningcorporaties zijn bereid de volkshuisvestelijke problematiek in de gemeente
Brielle aan te pakken door een deel van het Vestia-bezit in de gemeente over te nemen.
Daarom voeren zij momenteel uitgebreid onderzoek uit naar de haalbaarheid hiervan.
Gemeente Brielle draagt bij aan het verminderen van de volkshuisvestelijke problematiek
door ondersteunende afspraken over nieuwbouw sociale huurwoningen, verduurzaming
bestaande huurwoningen en achtervang voor leningen.

Dat staat in de intentieovereenkomst die vandaag is ondertekend door woningcorporaties De Zes
Kernen, Maasdelta Groep en Ressort Wonen en gemeente Brielle. Wethouder Andre
Schoon (wonen) tekende namens de gemeente. Gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne,
Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
tekenden ondersteunende verklaringen.

De intentie van de corporaties voor het overnemen van een deel van de huurwoningen
noemt de Brielse wethouder een zeer positieve ontwikkeling. “Wij zijn enorm blij met de
intentie van de drie Zuid-Hollandse woningcorporaties. Betaalbare huisvesting voor
iedereen is enorm belangrijk. De vraag naar betaalbare huurwoningen blijft stijgen en
daarom willen wij dat onze sociale huurwoningen behouden blijven. Het is positief dat
verschillende partijen de handen ineenslaan om dit te realiseren”, aldus wethouder Andre
Schoon.

Verkoop Vestia woningen
In 2019 heeft Vestia bekendgemaakt dat zij 10.000 van haar huurwoningen verkoopt,
waaronder zo’n 1.500 woningen in Brielle. Circa een jaar later tekende gemeente Brielle
een intentieovereenkomst waarin diverse betrokken partijen, waaronder de drie
woningcorporaties, overeenstemmen het volkshuisvestelijke probleem op te willen
lossen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus heeft zich ingezet om alle betrokken partijen
met elkaar in gesprek te laten gaan over de overname van het bezit van Vestia.
Het is bijzonder dat drie corporaties die vooral buiten Brielle actief zijn, gemotiveerd zijn om de
sociale huurwoningen over te nemen van Vestia. Dat laat zien hoe belangrijk zij de opgave in de regio vinden,
namelijk zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen
voor de inwoners van Brielle, en de omliggende regio”, vindt Karakus.

Vervolg
De komende maanden onderzoeken de drie woningcorporaties de overname van een deel
van de Vestia woningen in Brielle. De bedoeling is om eind 2021 een besluit te hebben
genomen naar aanleiding van het onderzoek. Huurders zijn of worden door Vestia per
brief op de hoogte gesteld van de mogelijke verkoop van de woningvoorraad. Vragen
kunnen telefonisch of online gesteld worden aan de klantenservice van Vestia.