24 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Hoe Voorne aan Zee gestaag afbrokkelt…

2 min read

 

                                           Langzaam stort Voorne aan Zee in zee…

Door Vincent Vuurtoren

In de afgelopen dagen is de stabiele meerderheid van de nieuwecolalitie ernstig in gevaar gekomen. Niet alleen door het afvallen van twee beoogde werhouders, maar zeker ook door de boosheid alom tot aan Nissewaard toe waar VVDfracievoozitter Igor Bal werd ‘weggekocht’ met een salaris van een ton, maar zonder overleg met de betrokken fractie waar hij bij een aantal projecen een belangrijke rol vervulde


Door het vertrek van beoogd wethouder Margriet den Brok om als zelfstandig raadslid door te gaan, is het aantal zetels van IBV gedaald naar tien. Samen met de VVD komt men dan op 16 uit. De steun van BVNL is onzeker geworden nu Melissa de Rijke ondanks van verschillende pogingen van Kap/Spoon,  geen wethouder wilde worden.Wie de nieuwe moet worden: de mede=lijsttrekker Dick Groeneweg heeft het te druk met zijn drie horecagelegenheden op Voorne. Wiebe Dedert uit Oostvoorne zou kunnen en dan komt ook de plaats van mevrouw van Haga in de buurt en daarmee de mogelijke overname van het Woningbedrijf Westvoorne door Wybren’s vastgoedbedrijf. De doorslaggevende factor wordt dan Daan van Orselen van Partij voor Voorne aan Zee. En dan nog zijn de fracties van de VVD en IBV geen jaknikkers meer dus is geen enkele meerderheid meer zeker.. Er zijn voetbaltrainers om minder weggestuurd..


Boosheid
Er zijn nu een boel mensen boos. Binnen de fracties omdat het niet gaat zoals het zou moeten gaan, bij de VVD in Nissewaard omdat een bij veel zaken betrokken fractievoorzitter zomaar van het politieke toneel bij onze Puttense buren verdween. Bij de provincie omdat het weigeren om windmolens te plaatsen tegen eerdere afspraken in gaat en bij Margriet den Brok die na het overleg tussen Peter Schop en Rien Kap geen enkele belangrijke portefeuilles kreeg toebedeeld. Openlijk? Nee, natuurlijk niet.  Ik zou niet op Wim Smit gestemd hebben ( mij te Briels) maar hij had volkomen gelijk toen hij de formatie van de coalitie een geheim overleg in achterkamertjes vond. Wat wel interessant is, isdat Dudink en Den Brok die allebei de voornaam van een prinses van Oranje hebben, nu samen in de gemeenteraad van  Voorne aan Zee zitten.. 


           John Bijl

Brengt John Bijl de oplossing?
In een aantal andere gemeentes fungeerde de uit Hellevoet afkomstige Bijl als bemiddelaar om partijen bij elkaar te brengen. Dat gaat hij ook in Voorne aan Zee doen. Het interessante daarbij is dat hij de nu ontstane problemen meteen na de verkiezinbgsuitslag al voorspelde. Bijl is voor openheid in de politiek en ik ben dan ook erg benieuwd of hij met enig trompetgeschal door deze Muur van Jericho heen kan breken…