23 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Herstelwerkzaamheden nodig bij fietspaden Passage Struytse Hoeck

2 min read
foto L.S.

Het zal de bezoekers van het Hellevoetse winkelcentrum De Struytse Hoeck zeker zijn opgevallen: het fiets en wandelpad langs de zuidkant van de Passage, waar onder andere Het Verschil zijn terras heeft, is al geruime tijd afgesloten.  Passanten zien dat door het opgebroken fietspad heen, het water van het Kanaal door Voorne zichtbaar is.


De afgelopen jaren is er over de fietspaden aan de buitenzijde van de Passage naar het overdekte winkelcentrum gereden door gemotoriseerd verkeer. Dat was niet de bedoeling: het zijn fietspaden, maar bij het laden en lossen werd hier toch met auto’s en zelfs met busjes overheen gereden.  Bij het opnieuw bestraten van de fietspaden is ontdekt dat door de lasten van dit gemotoriseerde verkeer er beschadigingen zijn opgetreden. Als gevolg hiervan is er water in de kanalen van de betonplaat komen te staan. Door weersomstandigheden (bevriezing – en dus uitzetten – van het water) is de schade nog groter geworden. Nu is vooral de zuidelijke kant gevaarlijk, dus onbegaanbaar gemaakt


De eigenaar van het winkelcentrum heeft hierna op verzoek van de gemeente (veiligheid) een uitgebreider onderzoek laten uitvoeren, ook naar de mogelijke oplossing. De fietspaden gaan hersteld worden,  waarna er een waterkerende laag op het dek worden gebracht. Daarna volgt nieuwe bestrating.  Dan zullen de fietspaden permanent worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer door middel van obstakels. De afsluiting geldt natuurlijk niet voor scootmobielen – Bij het fietspad aan de noordkant zijn vaten geplaatst om de doorgang voor auto’s onmogelijk te maken De vasten staan et dus niet- zoals wordt gedacht – om het fietsverkeer te scheiden van oost naar west en vice versa. De gemeente beoordeelt deze week de onlangs ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning voor de herstelwerkzaamheden. Zodra de omgevingsvergunningen zijn verleend door de gemeente, kan er aan het herstel begonnen worden. Dat doet de eigenaar van het winkelcentrum. Een startdatum voor het herstel is nog niet vastgesteld.


Geen gevaar voor het overdekte gedeelte
De vloer onder de passage is op een andere manier geconstrueerd. Aan de bovenzijde is de vloer beschermd door het dak van de passage tegen regenwater. Aan de onderzijde zijn de betonplaten van de vloer geïsoleerd. Bovendien wordt deze vloer ook verwarmd. Hierdoor kan er ook geen water in de kanalen blijven staan of opvriezen.