25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Hellevoetsluis biedt samen met Brielle en Westvoorne kortdurende noodopvang aan statushouders en vluchtelingen

2 min read
De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne sluiten aan bij het initiatief van Rotterdam,
Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel om gezamenlijk kleine, tijdelijke
opvanglocaties mogelijk te maken. Want als meer gemeenten in onze regio kleinschalige
opvangmogelijkheden bieden, kunnen we met elkaar een grote bijdrage leveren om het nijpend
tekort aan opvangplekken in bestaande asielzoekerscentra het hoofd te bieden. Ook voorkomen
we daarmee de noodzaak van grootschalige (crisis)opvang.

Gemeente Hellevoetsluis heeft, in overleg met Brielle en Westvoorne, aangeboden om voor de drie
gemeenten de kortdurende opvang van maximaal 98 statushouders en vluchtelingen mogelijk te maken
op een riviercruiseschip in de Koopvaardijhaven. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zal
daar de noodopvang bieden.

Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis:
‘We vinden dat we als drie gemeenten op Voorne
samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En doordat ook andere gemeenten in de regio
kleinschalige opvang bieden, zorgen we er met elkaar voor dat we ook echt van betekenis kunnen zijn
om de overvolle AZC’s te ontlasten en de mensen een goede plek te bieden.’

Hoe lang gaat de opvang duren?
De opvang is voor de duur van twee à drie maanden. Naar verwachting kan het schip in november in
gebruik genomen worden. Wanneer dat precies zal zijn is nog niet bekend, dat hangt af van de
voorbereidingen met de rederij en het COA.

Wie worden op het schip opgevangen?
Met het COA wordt afgesproken welke mensen kortdurend opgevangen worden in Hellevoetsluis. De
gemeente vindt het belangrijk dat alleen om vluchtelingen en statushouders gaat. Dat betekent dat er
geen plek aangeboden wordt aan asielzoekers die uit veilige landen komen. Ook worden op het schip
geen kinderen opgevangen. Het COA vindt een schip een te groot veiligheidsrisico voor kinderen.

Waarom is deze noodopvang nodig?
We hebben in Nederland te maken met een groot tekort aan opvangplekken in de bestaande
asielzoekerscentra. Dit komt doordat in de asielzoekerscentra nu nog veel statushouders en
vluchtelingen wachten op permanente huisvesting in Nederlandse steden en dorpen. Hierdoor is in die
centra te weinig plek om de nieuwe asielzoekers op te vangen.

Is Hellevoetsluis de enige gemeente die opvang mogelijk maakt in de regio Rijnmond?
In het hele land wordt gezocht naar opvangmogelijkheden. De opvang die in Hellevoetsluis geboden
wordt, is één van de initiatieven in Regio Rijnmond. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
sluiten daarmee aan bij het initiatief van Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Krimpen aan den IJssel.