2 juni 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Hellevoetsluis aan de slag om kinderen een kansrijke start te geven

2 min read
Een goede start in het leven is voor alle kinderen belangrijk. Daarom gaat de gemeente Hellevoetsluis komend jaar aan de slag met partners zoals Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond, verloskundigenpraktijk en kraamzorg. Want de eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. In de periode vlak vóór, tijdens en na de zwangerschap wordt de basis gelegd voor een gezond leven (lichamelijk, mentaal, en sociaal-emotioneel). Een kind met een goede start heeft meer kansen op een goede gezondheid. Die start is ook belangrijk voor hun ontwikkeling op school, deelname op de arbeidsmarkt en de manier waarop zij later mee kunnen doen in de samenleving.
Wethouder Hans van der Velde:
‘Het is goed dat er steeds meer aandacht is voor de periode vlak voor en net na de geboorte van een kind. We weten meer en meer dat de kansen voor de toekomst van onze
kinderen bij de start beginnen. Het is een mooie uitdaging voor komend jaar om dit samen met onze partners op te kunnen pakken.’
Ouders al vroeg ondersteunen
De gemeente heeft zich aangemeld bij het landelijke programma ‘Kansrijke start’. De rijksoverheid stelt
geld beschikbaar aan gemeenten voor projecten die de start van kinderen verbetert.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor een kind een minder goede start heeft dan een ander. Bijvoorbeeld
door blootstelling aan roken, slechte voeding en stress. Stress kan samenhangen met onder andere
zaken zoals schulden, werkeloosheid, laaggeletterdheid, huisvestingsproblemen en/of huiselijk geweld.
Maar ook relatieproblemen, verslaving en/of psychische problemen spelen een rol. Vaak is er sprake van
een stapeling van problemen. De samenwerking tussen de gemeente, CJG, verloskundigen en
kraamzorg zorgt ervoor dat mogelijke problemen al vroeg aandacht krijgen. Aankomende ouders kunnen
zo beter ondersteund worden om hun kind te geven wat nodig is om goed op te groeien.