25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Groen en geel…

2 min read
Het Vrije Woord

Door Vincent Vuurtoren


Hoe zou het staat met de eenheid in het bestuur van Voorne aan Zee? Als wethouder Aart-Jan Spoon roept dat er op Voorne geen ruimte meer is voor nieuwe natuur en burgemeester Peter Rehwinkel in zijn nieuwjaarsrede zegt: ‘ We zijn een gemeente met een agrarische sector die we perspectief willen bieden. We moeten onze prachtige maar kwetsbare natuurgebieden versterken. We willen onze jongeren kans geven op een leven in Voorne, met goede opleidingen, werk,woningen. We moeten de problemen van energie en duurzaamheid oplossen. Kortom, we gaan aan de slag! Laten we samen bouwen aan Voorne aan Zee.


Nuance
Daar zit een nuance tussen en het laat eigenlijk ook al zien, hoeveel verschillende meningen er in de verschillende fracties leven en ook nog in de fracties onderling. Er waren 4 enge raadsleden die tegen de benoeming van Janneke Postma als wethouder stemden. Tja, kwaliteit is niet ieders eerste keuze.  Deze gemeenteraad en dit college is geen eenheid die samen weet wat ze willen en enthousiast willen beginnen. Sommige wethouders zeggen dat wel, maar voor een ton per jaar,  zeg je al veel..
.


Ontgroening
Maken we ons landelijk nogal druk over de soms mensonwaardige tafreelen die bij ontgroeningen plaatsvinden en zijn meerdere studentengenootschappen en andere instituten al zwaar op de vingers getikt ondat er serieus fysiek en  mentaal letsel bij zo’n ‘traditie’ was ontstaan.  Als het gaat om het opofferen van landschappen en natuur maken we ons opeens veel minder druk. Dat we de wereld van onze kinderen naar de sodemieter helpen en het klimaat op ongunstige wijze beinvloeden, zal velen een zorg zijn. Ik ken zelfs iemand die vindt dat al die groene milieufanaten over de grens geflikkerd moeten worden. Ik heb voor de zekerheid al een ingepakte koffer klaar staan. Overdrijf ik? Als straks de winters zo streng worden dat je teelballen aan knieeen vast vriezen en de zomers zo heet dat niet alleen de mussen doodvallen is het wel te laat.  Geen bangmakerij, maar ernstig realisme.  Als je het nieuwe gemeentewapen zien, is duidelijk dat de hersenen nu al aangetast worden..


Gelukkig  droomde ik vannacht dat ik Ernst Kuipers een pak slaag gaf – Niet erotisch maar toch leuk – Mag ik nou mijn gebroken geweertje nog wel opspelden?