ma. dec 6th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stellen herindelingsontwerp vast

2 min read

Foto: Jan Maasdam

Een belangrijke stap in het fusietraject naar één gemeente op Voorne.
Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het
herindelingsontwerp vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsontwerp is de eerste stap in het
wettelijk proces en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te vormen gemeente op Voorne
per 2023.
Het herindelingsontwerp geeft een beeld van de nieuw te vormen gemeente. In het herindelingsontwerp staat
een omschrijving van de drie gemeenten, waarom de drie gemeenten willen samengaan en wat de
gemeenten willen bereiken met het samengaan. Er is een beeld opgenomen van hoe de nieuwe gemeente er
uit zal zien, de kaart en de financiële situatie. Met een voorstel voor de nieuwe naam: Voorne. De drie
gemeenteraden stemden unaniem in met het voorgestelde herindelingsontwerp en waren allen heel positief
over het proces dat de drie gemeenten hiervoor met elkaar gevolgd hebben.
Zienswijze
Vanaf 23 december volgt een periode van acht weken waarin iedereen het herindelingsontwerp kan inzien en
een zienswijze hierop kan indienen; inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede overheden.
Het herindelingsontwerp wordt in de drie gemeentehuizen ter inzage gelegd en is op de fusiewebsite
www.naar1gemeenteopvoorne.nl
en de drie gemeentelijke websites te vinden.
Herindelingsadvies
Na deze periode, die loopt tot 17 februari, worden alle zienswijzen verzameld, vragen en reacties worden
beantwoord en eventuele aanpassingen worden verwerkt tot het definitieve Herindelingsadvies. Waarover in
het voorjaar 2021 besluitvorming plaatsvindt door de drie gemeenteraden. Het herindelingsadvies wordt
gestuurd aan de Provincie Zuid-Holland die het ter behandeling aanbiedt aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties. Uiteindelijk worden de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gevraagd om in te
stemmen met het wetsvoorstel tot herindeling.
Meer informatie
Meer informatie over de voorbereidingen op de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vindt u op
www.naar1gemeenteopvoorne.nl
.