vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Gemeenteraad stemt in met voordracht tweede termijn van burgemeester Milène Junius

1 min read
Milène Junius is door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van Hellevoetsluis. Op de foto samen met Hans Reumkens, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Tijdens een bijzondere vergadering heeft de gemeenteraad van Hellevoetsluis op donderdag
29 april de voordracht voor een tweede ambtstermijn van burgemeester Milène Junius
gesteund.

De raad stuurt de voordracht van burgemeester Junius aan de commissaris van de Koning van Zuid-
Holland, de heer Jaap Smit. Hij adviseert vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties over de herbenoeming.

De ambtstermijn van burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis eindigt op 17 september 2021
en de herbenoeming geldt in principe voor een periode van 6 jaar. Vanwege de op handen zijnde
fusie met de gemeenten Brielle en Westvoorne per 2023 betekent dit echter in de praktijk dat de
herbenoeming per 2023 eindigt. Na de vorming van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee op 1
januari 2023 krijgen de drie huidige burgemeesters eervol ontslag.