vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Gemeenteraad stemt in met aanbeveling herbenoeming burgemeester Gregor Rensen

1 min read
De gemeenteraad van Brielle heeft op dinsdag 6 juli 2021 vergaderd over de
herbenoeming van burgemeester Gregor Rensen. De raad heeft besloten om de
burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming en heeft dit kenbaar gemaakt
aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit.

De eerste termijn van burgemeester Gregor Rensen eindigt op 28 oktober 2021;
de herbenoeming van burgemeesters geldt voor een periode van zes jaar. Door
het opgaan van de gemeente Brielle in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.,
eindigt de termijn van burgemeester Rensen op 1 januari 2023, de
herindelingsdatum.

De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt
bij Koninklijk Besluit genomen.
Het advies is voorbereid door de ‘Vertrouwenscommissie herbenoeming
burgemeester’, die werd voorgezeten door de voorzitter van de
vertrouwenscommissie, de heer Jan Wolters. De inhoud van de aanbeveling en de
overwegingen alsmede de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens
wettelijke voorschriften geheim.