vr. dec 9th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Gemeenteraad Brielle stelt laatste begroting vast

2 min read
De gemeenteraad heeft vanavond 3 november de laatste begroting van de gemeente Brielle
vastgesteld. De programmabegroting 2022-2025 aangeboden door het college van
burgemeester en wethouders is unaniem vastgesteld.

Naast een gevoel van trots op wat de gemeenteraad en het college met elkaar hebben
bereikt en wat Brielle allemaal te bieden heeft, heerst er bij deze laatste begroting ook een
gevoel van melancholie. De begroting heeft impact op het dagelijks leven van de inwoners,
ondernemers, en is leidend voor het werk van ambtenaren en het lokale bestuur. Een
begroting is een belangrijk instrument voor de gemeenteraad en het college om de
gemeente te besturen en de gemeente te laten floreren.

In de afgelopen decennia zijn Brielle, Vierpolders en Zwartewaal samengesmolten tot een
mooie gemeente. Gemeente Brielle is uitgegroeid tot een fijne plek om te wonen, te werken,
naar school te gaan en te recreëren. Ook in cultureel opzicht is er veel te beleven. En door
de vele mooie sportaccommodaties sporten Briellenaren jong en oud op de manier die het
beste bij hen past. Door de inzet op het bevorderen van de lokale economie is de gemeente
ook voor toeristen een fijne plek om een bezoek te brengen.

2024 begroting structureel dekkend
Het basisuitgangspunt van dit college was een duurzaam financieel beleid. Dit is
gerealiseerd door een meerjarenbegroting die in evenwicht is en waarin structurele lasten
worden gedekt door structurele baten. De gemeenteraad en het college hebben de
afgelopen jaren samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Ook toen er moeilijke keuzes
moesten worden gemaakt. Vanaf 2024 is de begroting structureel dekkend.

De gemeente heeft lang geprofiteerd van een flinke financiële reserve. Die is ontstaan na de
verkoop van het woonbedrijf. Deze reserve is in de afgelopen jaren gebruikt voor
investeringen in de voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, sportaccommodaties en
het Brestheater. Investeringen die het wonen, sporten en recreëren in Brielle aantrekkelijker
hebben gemaakt. Het betekende ook dat Brielle over een lange periode meer geld heeft
uitgegeven dan er binnenkwam en de spaarpot (reserve) nu bijna leeg is. Om het
gemeentelijke huishoudboekje op orde te houden moest de afhankelijkheid van de financiële
reserve worden afgebouwd. Zonder dat dit ten koste gaat van het opgebouwde
voorzieningenniveau. Het is gelukt om dit in deze collegeperiode af te bouwen.

De onroerendzaakbelasting wordt na indexatie met gemiddeld 20 euro verlaagd per
huishouden. De afvalstoffenheffing neemt met 95 euro per huishouden toe. De reserve die is
opgebouwd na de verkoop van de AVR-aandelen raakt leeg. Door deze reserve kon de
afvalstoffenheffing voor de inwoners jaren lager gehouden worden dan de totale kosten die
de gemeente maakt voor afvalverwerking. De lasten stijgen dit jaar gemiddeld met 75 euro.
Door de bestuurlijke herindeling met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne is de
begroting voor 2023 de begroting voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.