ma. sep 26th, 2022

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

gemeente draait op voor foute besluiten burgemeester

2 min read
Wie het potje breekt, mag het potje betalen

Het gaat weliswaar niet om enorme bedragen maar de Hellevoetse burgemeester hoeft de schadevergoeding aan de Barbershop en de proceskosten niet uit eigen zak te betalen. Dat past in het verhaal dat raadsbesluiten waarop bezwaar aangetekend waarna de klager in het gelijk werd gesteld en proceskosten en vergoedingen werden toegekend, niet op raadsleden of wethouders kunnen worden verhaald


Maar in dit geval ligt het nogal anders. Er was namelijk geen sprake van een raadsbesluit, maar van een soloactie van de burgemeester. Noch de gemeenteraad, noch de rest van het college, waren er van op de hoogte . Sterker nog: tijdens de raadsvergadering waarin de burgemeester haar ‘besluit’ meedeelde wist nog niemand iets, terwijl de nieuwe kandidaat voor een afhaalpunt voor cannabis aan de Oostdijk, al een brief naar de omwonenden had gestuurd dat zijn verkooppunt op 13 juni geopend zou worden. De woede van de gemeenteraad was groot en in een extra vergadering liet de raad de burgemeester weten, dat beide besluiten, zowel de sluiting van de Barbershop als de nieuwe vergunning voor de Oostdijk moesten worden ingetrokken. De burgemeester toonde berouw en bood excuses aan, maar liet in één adem weten wel met het afhaalpunt aan de Oostdijk te willen doorgaan. De raad dreigde daarna met een motie van wantrouwen waarna de burgemeester eieren voor haar geld koos en beide besluiten introk.


De voorzieningenrechter
Door de eigenaar van de Barbershop werd bij de voorzieningenrechter een kort geding aangespannen tegen de sluiting . Op 5 juli stelde de rechtbank de klager volledige in het gelijk en werd de burgemeester (want dat was de partij waartegen het kort geding was aangespannen) werd veroordeeld om de proceskosten en een schadevergoeding (samen ruim 1900 euro) te betalen. Gisteren deelde communicatie echter mee dat de kosten door de gemeente Hellevoetsluis worden betaald.  Daar begrijp ik helemaal niets van. Er was geen raadsbesluit, de raad had de plannen afgesloten en de voorzieningenrechter deed er nog een schepje bovenop. De burgemeester had op alle punten gefaald . Ik snap dat het zo kort voor de fusie weinig zin heeft om heer weg te sturen, en dat zij bepaald niet met een schone lei Hellevoetsluis verlaat. Maar het gaat – al is het nog geen 2000 euro – recht tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in dat dit zo afloopt.  Maandag is er weer een gesprek over het functioneren van de burgemeester. Want het ‘waarom’ van haar handelen is nog steeds een grote open vraag…