vr. sep 17th, 2021

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Fuserende gemeenten krijgen domeinnaam VoorneaanZee.nl van Partij Westvoorne

2 min read

Partij Westvoorne heeft de domeinnaam www.VoorneaanZee.nl overgedragen aan de
burgemeesters van de drie fuserende gemeenten. De lokale politieke partij uit Westvoorne
had de domeinnaam al in 2018 geregistreerd nadat de naam tijdens een raadsvergadering
terloops was genoemd. Nu de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
unaniem hebben ingestemd met de voorgestelde naam Voorne aan Zee voor de nieuwe
gemeente besloot Partij Westvoorne de domeinnaam cadeau te doen aan de drie
burgemeesters.

Driegemeentenpunt
De symbolische overdracht van de domeinnaam vond plaats op een unieke locatie, namelijk daar
waar de drie gemeenten aan elkaar grenzen. Dit driegemeentenpunt blijkt op een verrassend mooie
plek te liggen bij Fort Penserdijk aan de Peltsersdijk ten zuiden van Brielle. Het fort is onderdeel van
de stelling van de Monding der Maas en het Haringvliet. De stelling die in vroeger tijden het gebied
Voorne beschermde tegen aanvallen van buitenaf.

Nu is het fort met omliggend terrein in beheer bij
Stichting Zuid-Hollands Landschap. Een scoutinggroep organiseert hier haar activiteiten. Bezoekers
zijn 1x per jaar op het terrein welkom tijdens de jaarlijkse Monumentendag. De rest van het jaar
gaat de natuur hier zijn gang. Zo is er door het Zuid-Hollands Landschap onlangs een nieuwe
broedplek voor vleermuizen aangelegd.

Fractievoorzitter Alice Vermeer gaf tijdens haar toespraak aan dat vanaf dit punt goed te zien hoe
uniek Voorne is. ‘Je ziet vanaf hier kassenbouw, landerijen, een schaapskudde en een prachtige
waterpartij. Op deze plek komen historie, natuur, recreatie en cultuur samen. Dit is wat onze drie
gemeenten versterkt. Deze waarden moeten we koesteren’.

Website
De domeinnaam VoorneaanZee.nl is nu in handen van de fuserende gemeenten. De website achter
deze naam zal pas rond 1 januari 2023 in de lucht zijn, als daadwerkelijk gemeente Voorne aan Zee
een feit is.