2 juni 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Eerste flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in Brielle opgeleverd

2 min read
Op de foto ziet u van links naar rechts wethouder Aart Jan Spoon (wonen), een bewoonster van de wijk Meeuwenoord, een toekomstige Oekraïense bewoonster van een van de flexwoningen en burgemeester Peter Rehwinkel.

15 flexwoningen in de wijk Meeuwenoord worden in gebruik genomen. Woensdag 24 mei zijn 15 flexwoningen opgeleverd in de wijk Meeuwenoord (Brielle).Deze woningen worden de komende tijd bewoond door Oekraïense vluchtelingen. In Nederland verblijven momenteel nog tienduizenden Oekraïense vluchtelingen dievanwege de aanhoudende oorlog nog niet terug naar hun land kunnen. Het Rijk heeft elke gemeente gevraagd te helpen bij de langdurige opvang. Om extra flexibele huisvesting voor de langere termijn voor elkaar te krijgen, heeft de voormalige gemeente Brielle in oktober 2022 besloten om in totaal 25 flexwoningen te plaatsen. Daarvan zijn nu de eerste 15 opgeleverd. Dit gebeurde door burgemeester Rehwinkel samen met een van de toekomstige Oekraïense bewoners.

Wat zijn flexwoningen en voor wie bedoeld?
Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen, die in dit geval voor langere tijd (maximaal 10 jaar) worden geplaatst, maar waarbij de bewoning tijdelijk is. Dat wil zeggen, dat bewoners voor een korte periode in de woning mogen verblijven. In eerste instantie zijn de flexwoningen bedoeld voor ontheemden uit Oekraïne.

Wethouder Spoon : “Met de 25 flexwoningen kunnen we de komende periode onderdak bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Voor de Oekraïners is de hoop uiteraard dat zij weer terug kunnen naar Oekraïne, als de oorlog voorbij is. Tot dat moment mogen de Oekraïnersin de flexwoningen blijven wonen. Door de langdurige plaatsing zijn de flexwoningen in detoekomst ook een oplossing voor spoedzoekers, inwoners die snel een woonruimte nodig hebben of statushouders.”