25 september 2023

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Een kille lente

2 min read
Het Vrije Woord

Door Vincent Vuurtoren


De sfeer binnen de gemeenteraad van Voorne aan Zee is er nog steeds niet een zonlicht en warmte. Bovendien weten ook degenen die het niet met de voornemens eens zijn, ook de raadzaal te vinden. De laatste keer zelfs een zestal scholen die allemaal wilden vertellen hoe oneerlijk het was om in Brielle een school van 4,2 miljoen te bouwen, terwijl andere scholen in Voorne aan Zee dringend onderhoud nodig hebben om normaal te kunnen functioneren


Wordt Vervolgd
Een bijzonder lang agendapunt dus dat ook nog tot een schorsing leidde.  Uiteindelijk zorgde een raadsbreed aangenomen motie ervoor dat het voorstel kon worden aangenomen. In de motie kreeg het college de opdracht om te onderzoeken of men niet direct een definitieve oplossing kon bouwen op een andere locatie. Dat punt staat nu op de agenda van de commissie Ruimte voor aanstaande donderdag. Wordt vevolgd dus, maar het staat al wel vast dat die school gebouwd gaat worden – Het blijft een vreemde gewaarwordng om een oppositiepartij met de coalitie mee te zien stemmen


Onraad
Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat er iets vreemds aan de hand is met de voorgenomen sluiting van de Barbershop en het vestigen van een afhaalpunt op bedrijvencentrum Kickersbloem. Er schijnt een afspraak gemaakt te zijn binnen een landelijk proefproject om aan Voorne aan Zee twee plekken toe te wijzen waar wiet geteelt mag worden. Op het moment dat zou gebeuren ( en dat is nu het geval) zou de Barbershop worden gesloten.  Burgemeester Rehwinlel heeft nu uitstel van sluiting verleend tot het moment dat het afhaalpunt ( toegewezen aan John & Co) de deuren opent. Ik heb al eerder verteld waarom ik dat afhaalpunt een slecht idee vind.  Maar ik heb ook geen raadsvergadering kunnen vinden waar de gemeente Voorne aan Zee ervoor kiest om mee te doen. Misschien was het een besluit van de drie burgemeesters? Ik weet het niet. Ik weet wel dat de Barbershop niet meemocht doen in de strijd om als verkooppunt e mogen dienen. ‘Wegens geconstateerde vergrijpen’ Als dat de zelfde vergrijpen zijn die burgemeester Junius gebruikte om de Barbershop te willen sluiten (door de gemeenteraad terug gedraaid) ging het om zeer kleine overtredingen waar voor sluiting een veel te zwaar middel zou zijngeweest. Bovendien erg lang geleden…Min neus ruikt onraad (al ben ik verkouden) over deze besluitvorming.  Misschien moet één van de partijen in de nieuwe gemeenteraad daar maar eens in duiken.