23 februari 2024

Voorne Post

Actueel nieuws uit Voorne

Zwembad verdeeld Hellevoetsluis,

2 min read
vuurtoren hellevoetsluis

Vrijwel iedereen is het er over eens dat Hellevoetsluis een prachtig nieuw zwembad en sporthal heeft gekregen. Een gebouw waar veel hellevoeters    -en mogelijk ook van daar buiten- volop van gaan genieten. Toch is er enig ongenoegen. Niet over het gebouw, maar over naamgevingen. Het gebouw heet nu de eendr8 -de reden van de halve SMS taal ontgaat veel mensen en mij eigenlijk ook. Cees Willemse schreef: had het dan helemaal in SMS taal gedaan: de 1DR8 en dat heeft wel wat, maar een naam van 2 letters en 2 cijfers kenden we nog niet in zwemmend Nederland.

Meer kritiek is er op de naamgeving van het plein van het zwembad. Dat zou het “Rie Mastenbroek plein” moeten gaan heten naar de succesvolle zwemster uit Rozenburg. Zeker passend bij het begrip zwemmen, aar wie de geschiedenis van het Hellevoetse zwembad kent begrijpt de kritiek. Een zwembad in Hellevoetsluis begint in het Kanaal door Voorne, waar duizenden kinderen (behalve ik) onder de bezielende leiding van mevrouw LeComte de zwembeginselen leerden. Ook was de Hellevoetse huisarts Koos Walters bij betrokken. Twee belangrijke redenen: zwemmen is erg gezonde manier van bewegen, die zelfs bij revalidatie wordt gebruikt. De tweede mogelijk nog belangrijker reden is dat Hellevoetsluis een waterrijke gemeente is en dat kunnen zwemmen de veiligheid van de kinderen en volwassenen positief beinvloed.

Dokter Walters, zoals iedereen hem noemde, was ook de initiatiefnemer van de bouw van het eerste zwembad De Eendracht. Om geld bijeen te brengen werden er een soort aandelen uitgegeven, die voor 50 gulden te koop waren. De Eendracht is dus door heel veel Hellevoeters gesteund en gefinancierd. Een andere bekende Hellevoeter was badmeester Ed van der Plas, met wie ik ook op de witte school zat. Iedereen kende hem en hij was erg populair. ik zou het één van die drie genoemde graag gunnen hun naam aan het plein verbonden te zien. Speciaal Koos Walters. die op veel gebeiden meer betekend heeft voor Hellevoetsluis dan menig zeeheld, waarmee de straatnaambordjes in onze stad bezaaid zijn.

4 augustus